Gemeente Kapelle

Aanvragen, melden en regelen

Trouwen, scheiden, reisdocumenten, uittreksels, belastingen, geboorte, overlijden, verhuizen, vergunningen, meldingen, klachten, verloren en gevonden, Koninklijke onderscheiding

Naar de pagina Aanvragen, melden en regelen

Bouwen en wonen

Bouwgrond, nieuwbouw, bestemmingsplannen, huurtoeslag, sociale huur, WOZ, OZB.

Naar de pagina bouwen en wonen

Bestuur en organisatie

Verkiezingen, gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders, financiële stukken, adviesraden, commissies, ambtelijke organisatie, kinderburgemeester

Naar de pagina Bestuur en organisatie

Afval en milieu

Klachten afvalinzameling, duurzaamheid, grof afval, afvalkalender, zakken plastic afval, Milieustraat, afvalstoffen- en rioolheffing, ongediertebestrijding, waterloket

Naar de pagina afval en milieu

Jeugd en onderwijs

Centrum voor Jeugd en Gezin, kinderopvangtoeslag, leerlingenvervoer, scholen, leerplicht, Jong Kapelle

Naar de pagina Jeugd en onderwijs

Over de gemeente

Contact, gemeentearchief, algemene informatie, veiligheid, Franse herdenking, 4 mei herdenking, denk en doe mee (inwonersinitiatieven, enquête communicatie en dienstverlening).

Naar de pagina Over de gemeente

Werk, inkomen, zorg en ondersteuning

Uitkering, bijstand, participatiewet, Wmo, woningaanpassingen, hulpmiddelen, sport en bewegen, Jong Kapelle, vrijwilligers, LHBTI+, centrum voor Jeugd en Gezin

Naar de pagina Zorg, welzijn en werk

Ondernemen

Ondersteuning ondernemers i.v.m. Corona, Ondernemersklimaat, Bedrijfscontactfunctionaris, Ondernemerssubsidies, Ondernemersplein, Regels en beleid, Bedrijventerreinen, Projecten

Naar de pagina Ondernemen

Actueel

icon

Meer informatie over het coronavirus, 50 jaar Kapelle, werkzaamheden, projecten, nieuws, nieuwsbrief, bekendmakingen, evenementenkalender, volgende raadsvergadering

Naar de pagina Actueel