Gemeente Kapelle

Aanvragen, melden en regelen

Reisdocumenten, uittreksels, subsidies, geboorte, overlijden, trouwen, scheiden

Naar de pagina Aanvragen, melden en regelen

Bouwen en wonen

Bouwgrond, nieuwbouw, bestemmingsplannen, huurtoeslag, sociale huur, WOZ, OZB

Naar de pagina bouwen en wonen

Bestuur en organisatie

Samenstelling college B&W, samenstelling gemeenteraad, organisatiestructuur

Naar de pagina Bestuur en organisatie

Afval en milieu

Afvalkalender, milieustraat, zakken voor plastic afval, grof afval aanbieden

Naar de pagina afval en milieu

Jeugd en onderwijs

Scholen, peuterspeelzalen, kinderopvang, leerlingenvervoer, kinderopvangtoeslag, leerplicht, Centrum voor Jeugd en Gezin

Naar de pagina Jeugd en onderwijs

Over de gemeente

Contact, voorzieningen, geschiedenis, feiten en cijfers, gemeentearchief, Toujours Kapelle

Naar de pagina Over de gemeente

Werk, inkomen, zorg en ondersteuning

Uitkering, bijstand, participatiewet, wmo, woningaanpassing, hulpmiddelen

Naar de pagina Zorg, welzijn en werk

Ondernemen

Bedrijventerreinen, bedrijvencontactfunctionaris, ondernemersplein

Naar de pagina Ondernemen

Actueel

Nieuws, bekendmakingen, evenementenkalender en gemeenteraadsvergaderingen

Naar de pagina Actueel