Bekendmakingen

Algemeen

Bekendmakingen van verordeningen en ruimtelijke plannen worden gepubliceerd in een elektronisch Gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl

De bekendmakingen worden ook gepubliceerd in de Scheldepost. Maar deze publicatie is niet bepalend voor de inwerkingtreding van verordeningen en bestemmingsplannen.

Bekendmakingen bestemmingsplan, omgevingsvergunning

Bekendmakingen voorgenomen onroerend goed overeenkomsten

Berichten over uw Buurt

Berichten over uw Buurt

Bent u 25 jaar of ouder en heeft u een e-mailadres opgegeven in MijnOverheid? Dan krijgt u vanaf 11 december 2023 maximaal één keer per week een e-mail van Overheid.nl met berichten over uw buurt.

Via een app

U kunt ook een app voor Android of iOS downloaden om op de hoogte te blijven. Deze app heet “Over uw buurt”. Met deze app kunt u snel en overzichtelijk zien welke besluiten betrekking hebben op uw buurt.

Bekendmakingen op de kaart

Lokale bekendmakingen van gemeente, provincie en waterschap zijn op een kaart raadpleegbaar via overheid.nl/overuwbuurt. Vul er uw postcode of plaatsnaam in en u ziet met oranje icoontjes op de kaart voor welke locaties vergunningen zijn aangevraagd.