Interreg Europe project Nature Smart Cities2 Seas (NSCiti2S)

Het doel van het project NSCiti2S is het creëren van mogelijkheden om grijze inrichting te vervangen voor groene inrichting. 

Door het testen en valideren van het businessmodel kan aangetoond worden dat groene infrastructuur economisch een goed alternatief biedt als reactie op de klimaatveranderingen.

Groene infrastructuur (GI) biedt fantastische, vaak goedkopere alternatieven voor traditionele grijze infrastructuurmaatregelen die stedelijke landschappen wapenen tegen klimaatverandering. Grote steden implementeren GI reeds op grote schaal om problemen omtrent overstromingen en hittestress aan te pakken en hebben hun eigen economische, plannings- en gezondheidszorgsystemen die hen in staat stellen zich aan te passen aan klimaatverandering.

De uitkomsten van het project

  • Uitgebreide economische business case en bewijsmateriaal voor de implementatie van groene infrastructuur (GI) in het hele 2 Zeeën-gebied. De business case moet aan lokale overheden laten zien wat de directe financiële voordelen en indirecte/openlijke opbrengsten zijn.
  • Een reeks van zeven GI-demo projecten die in de zes deelnemende steden wordt geïmplementeerd en de ontwikkeling van de business case. Verdere versterking van de bekwaamheid en ondersteunen van belanghebbenden en besluitvormers in de steden.
  • Een NSCiti2S-Programma ontworpen om de vaardigheden en de bekwaamheid die in het kader van het project zijn verworven te integreren bij belanghebbenden in de zes partnersteden en 75 observerpartners overheden/organisaties.
  • Gedetailleerd strategieën om de voordelen/reikwijdte van het project te maximaliseren ten behoeve van steden en gemeenten in het 2 Zeeën-gebied met minder dan 500.000 inwoners.

Door grensoverschrijdende aanpak in het 2 Zeeën-gebied kunnen er makkelijker oplossingen gecreëerd worden voor gezamenlijke problemen. Dit zal bijdragen aan de validatie van de business case als een effectieve duurzame oplossing voor steden en gemeenten om de Europese adaptatiestrategie 2013 te ondersteunen en zich te wapenen tegen de effecten van klimaatverandering

Projectpartners

  • Nederland: gemeente Kapelle, gemeente Den Haag
  • België: Stad Brugge; Zuidrand Streekvereniging; Provincie Antwerpen; Universiteit van Gent; Universiteit van Antwerpen
  • Verenigd Koninkrijk: Southend on Sea Borough Council; Cambridge City Council; Imperial College London.
  • Frankrijk: City of Lille

Observerpartners gemeente Kapelle

  • Waterschap Scheldestromen
  • Beveland Wonen

Het Nature Smart Cities across the 2 Seas-project ontvangt subsidies van INTERREG 2 Seas, een Europees programma dat de samenwerking tussen regio's uit verschillende landen bevordert.

Meer informatie over dit project op de website van Interreg

Logo Interreg