Project Zuidhoek 3

Algemeen

Op deze pagina vindt u informatie over de laatste ontwikkelingen in nieuwbouwwijk Zuidhoek 3. Een klimaatbestendige groene wijk, waar je heerlijk kunt wonen, spelen, fietsen en wandelen.

Informatiefolder

Lees meer informatie over Zuidhoek 3 in de informatiefolder van Zuidhoek 3

Inrichting openbaar groen

In januari starten wij met de inrichting van het openbaar groen in de Zuidhoek oost. De aanplant van de geluidswal wordt een afwisseling van (meerstammige) bomen en bosplantsoen. We gebruiken hiervoor inheemse soorten zoals sierkers, hazelaar, meidoorn en liguster. Deze soorten leveren een grote bijdrage aan de biodiversiteit. Tegelijk starten wij in het westelijk deel van de wijk met de aanplant van de geluidswal en de bomengroepen met bosplantsoen.  

De verbindingszone richten wij in met verschillende kleurrijke en opvallende bomen met een open kroon. Daarna zaaien wij in april een bloemenrijk grasmengsel in. Door deze inrichting wordt het een aantrekkelijke groene en ecologische verbindingszone.  

In de woonstraat de Lapjeskat komen bomen te staan die niet al te hoog en breed worden. Ook hier planten wij verschillende boomsoorten met opvallende bladkleuren en bloemen. In de plantvakken planten wij bloemrijke vaste planten en siergrassen aan. Dit gebeurt in april. In september 2024 planten we op verschillende plaatsen nog bloembollen in. De groenaannemer die de aanleg van het groen verzorgt, verzorgt de komende jaren ook het onderhoud van het groen en de nazorg van de bomen en beplanting.  

Als laatste onderdeel planten we in het zuidelijke deel nog een boomgaard aan. Samen met de bewoners willen wij hier een feestelijk moment van maken tijdens de Natuurwerkdag in november 2024. 

Heeft u vragen over de inrichting van het openbaar groen? Neem dan contact op Gerwen Slabbekoorn, Adviseur Openbare Ruimte via g.slabbekoorn@kapelle.nl of bel naar 14 0113.  

 

Kavels

Wil u meer informatie over beschikbare kavels, kijk dan op de pagina bouwgrond Zuidhoek 3.