Zuidhoek 3

Zuidhoek 3 is een woonwijk aan de zuidzijde van het dorp Kapelle. Vanaf 2007 zijn in dit gebied ruim 200 woningen gebouwd. De gemeente Kapelle is in 2018 begonnen met de voorbereidingen van het laatste deel van deze wijk; Zuidhoek 3. In Zuidhoek 3 gaan we nog zo’n 170 woningen bouwen. Ongeveer 60 woningen daarvan zijn vrijstaande woningen die door particulieren worden gebouwd. De bouwkavels van de 1e fase, aan de oostzijde van de fietstunnel, zijn uitgegeven. De planning is om in de eerste helft van 2022 de 2e fase, aan de westzijde van de fietstunnel, bouwrijp te maken. Dan starten we ook met de uitgifte van de bouwkavels.

Digitale kaart

In de onderstaande kaart ziet u de kavels. De verkaveling van de 2e fase komt in de loop van 2021. Kunt u onderstaande kaart niet bekijken, neem dan contact op met de gemeente Kapelle via gemeente@kapelle.nl of bel 14 0113.

Naar kaart Zuidhoek 3

Op deze kaart kunt u de kavels, afmetingen van de kavels en prijzen bekijken. Aan deze kaart kunnen geen rechten worden ontleend.

Inschrijven op de wachtlijst

De verkoop van bouwkavels voor vrijstaande woningen, ook van de 2e fase, gebeurt aan de hand van de wachtlijst van geïnteresseerden. We voorzien circa 25 kavels voor vrijstaande woningen in de 2e fase. Op de wachtlijst zijn inmiddels ruim 50 geïnteresseerden ingeschreven. Om op de wachtlijst te komen voor een kavel moet u zich aanmelden via het digitale formulier. De inschrijfkosten zijn € 75,00.

Naar formulier inschrijven bouwkavel Zuidhoek 3

(Na het inschrijven kunt u via de website uw verzonden gegevens (PDF) downloaden. De tijd die op de PDF staat is de tijd dat u bent begonnen met invullen van het formulier, niet de verzonden tijd.)

Heeft u vragen neem contact op via de e-mail: gemeente@kapelle.nl