Nieuws

Overzicht van het nieuws

  • Ophoging en verruiming energietoeslag

    Onlangs heeft het Dagelijks Bestuur van GR de Bevelanden besloten de energietoeslag op te hogen met € 500,00. Het totaalbedrag van de energietoeslag is dan gelijk aan het landelijke richtbedrag van € 1300,00. Ook is de inkomensgrens verruimd van 120% naar 130% van het sociaal minimum.

  • Gemeentelijk Rioleringsplan: waar ervaart u wateroverlast?

    Wij hebben de wettelijke verplichting om iedere vijf jaar een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) vast te laten stellen. In dit plan staat hoe wij invulling geven aan de gemeentelijke watertaken, zoals het afvoeren van afval-, hemel- en grondwater.