Nieuws

Overzicht van het nieuws

  • Hoe ziet de gemeente Kapelle er in 2040 uit?

    Wij werken aan de omgevingsvisie voor onze gemeente. De omgevingsvisie is het strategisch plan voor onze fysieke leefomgeving. Dit kan over gebouwen, wegen en water gaan, maar ook over groen en monumenten. Over bereikbaarheid, gezondheid, en duurzaamheid.

  • Korting afvalstoffenheffing bij medisch afval

    Heeft u veel medisch afval? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een korting op de afvalstoffenheffing. Als u denkt dat u voor deze korting in aanmerking komt voor het belastingjaar 2022, dan kunt u een aanvraag indienen vóór 31 december 2022.