Nieuws

Overzicht van het nieuws

  • Marktonderzoek ongelijke behandeling

    Marktonderzoekbureau GfK voert een onderzoek uit naar ervaren ongelijke behandeling in Zeeland. Wij waarderen het als u aan dit onderzoek wilt deelnemen door het invullen van een online vragenlijst.

  • Jaarrekening 2021 gemeente Kapelle valt positief uit

    De gemeente Kapelle sluit de jaarrekening 2021 met een positief resultaat van € 505.000. Ondanks een aantal financiële tegenvallers, met name binnen het sociaal domein, zijn we blij met dit positieve resultaat.