Bouwstenen duurzaam Kapelle

In Nederland hebben we in het Klimaatakkoord afgesproken dat we samen zorgen voor minder uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2. Wij verbinden ons aan deze afspraken. We willen als gemeente duidelijk zijn in onze ambities en doelen op het gebied van klimaat en duurzaamheid. Daarom ontwikkelen we een visie: de duurzaamheidsagenda. Onze uitgangspunten voor onze duurzaamheidsagenda zijn het strategisch kompas, de afspraken uit het Klimaatakkoord en uit de Regionale Energie Strategie (RES).

De duurzaamheidsagenda helpt ons de juiste keuzes te maken om de uitstoot van broeikasgassen (drastisch) te verminderen.

Onze duurzaamheidsagenda bestaat uit zeven onderdelen (bouwstenen):

 1. Warmte in de gebouwde omgeving.
  Om onze woningen en gebouwen in Kapelle aardgasvrij te verwarmen moeten we samen stappen zetten. We vinden wooncomfort en lage lasten belangrijk. De bouwsteen geeft ons richting in deze ingewikkelde opgave. Deze bouwsteen is in oktober vastgesteld door de gemeenteraad en kunt u binnenkort raadplegen op deze pagina.

 2. Elektriciteit.
  In deze bouwsteen nemen we op hoeveel duurzame energie we in Kapelle willen opwekken. We leggen vast naar welke soort duurzame opwek onze voorkeur uitgaat en wat we belangrijk vinden bij het maken van keuzes voor duurzame energie. Het eerste deel van deze bouwsteen is vastgesteld door de gemeenteraad.

 3. Natuur en biodiversiteit.
  Een aantrekkelijke, groene woonomgeving vinden we belangrijk. Maar de natuur en biodiversiteit heeft flink te lijden onder de uitstoot van broeikasgassen. Wat we daaraan kunnen doen is onderdeel van deze bouwsteen. We zijn bezig met het opstellen van deze bouwsteen. We nodigen u uit om op de pagina Visie op natuur en biodiversiteit te kijken naar onze conceptplannen en uw mening daarover te geven.

 4. Klimaatbestendige Leefomgeving.
  We willen droge voeten houden bij hevige buien maar in de zomer wel genoeg water hebben voor onze gewassen. We vinden verkoeling tijdens steeds vaker voorkomende hittegolven belangrijk. In de bouwsteen klimaatbestendige leefomgeving staat welke maatregelen we daarvoor nemen. We zijn gestart met het opstellen van deze bouwsteen.

 5. Mobiliteit.
  In de bouwsteen mobiliteit nemen we onze ambities over duurzame mobiliteit op, zoals laadpalen in onze gemeente en het verduurzamen van ons eigen gemeentelijk wagenpark.

 6. Afval en grondstoffen.
  Het programma ‘Afval scheiden loont’ blijven we opvolgen en bijsturen waar nodig. Maar deze bouwsteen gaat ook over het minder gebruiken van primaire grondstoffen; hoe kunnen we meer hergebruiken in plaats van nieuw kopen?

 7. Verduurzamen eigen organisatie.
  Als gemeentelijke organisatie maken we natuurlijk ook afspraken voor het verduurzamen van onze gebouwen en over uit te voeren werken. We geven het goede voorbeeld aan onze inwoners. Met verduurzaming kunnen we ook de maatschappelijke kosten, die ten laste komen van onze inwoners, verlagen.

De bouwstenen mobiliteit, afval en grondstoffen en verduurzamen eigen organisatie gaan we in 2021 ontwikkelen. Zodra een bouwsteen is vastgesteld door de gemeenteraad, maken we een uitvoeringsplan.

Samen zijn wij verbonden aan duurzaam Kapelle.