Bouwsteen warmte in de gebouwde omgeving

De bouwsteen warmte in de gebouwde omgeving is onderdeel van de duurzaamheidsagenda van de gemeente Kapelle.

In deze bouwsteen geven we invulling aan onze ambities uit het samenwerkingsakkoord. Onderdeel daarvan is het opstellen van een plan van aanpak voor verduurzaming en het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving.

Ons doel is om uiterlijk in 2045 een CO2-neutrale woningvoorraad te hebben.

Ondertussen weet u als inwoner/ondernemer dat we ‘van het gas af moeten’. Maar wanneer? En hoe? Het roept bij velen de nodige vragen op, waarop we (nog) niet altijd een antwoord kunnen geven. Bovendien worden we beïnvloed door economische, maatschappelijke, technische, juridische en politiek-bestuurlijke ontwikkelingen. We willen hierop zo goed mogelijk inspelen. Daarom beginnen we met het terugdringen van de warmtevraag van onze woningen en maken we onze woningen tegelijkertijd geschikt voor een nieuwe duurzame warmtebron.

De warmtetransitie is een enorme opgave die iedere inwoner van onze gemeente aangaat. We weten nog niet precies hoe we deze opgave gaan realiseren. Met de beschreven ambities in de bouwsteen zetten we de eerste stappen naar een duurzame warmtevoorziening van onze gebouwde omgeving in 2045.

Onderaan deze pagina vindt u de Bouwsteen Warmte in de gebouwde omgeving. Deze bouwsteen is op 27 oktober 2020 vastgesteld door de gemeenteraad.

Transitievisie Warmte

In Nederland willen we stoppen met het gebruik van energiebronnen die niet duurzaam zijn. Bijvoorbeeld door te rijden in elektrische auto’s en het opwekken van energie met zonnepanelen en windmolens. Ook gaan we onze woningen op een andere manier verwarmen, omdat we in 2050 hier geen aardgas meer voor mogen gebruiken. Dit noemen we de warmtetransitie.

In Zeeland hebben we afgesproken dat onze woningen in 2045 CO2 neutraal zijn. Het plan hiervoor heeft de gemeente uitgewerkt in de Transitievisie Warmte (TVW). In de TVW staat wat voor soort woningen er in de gemeente staan en welke andere bronnen van energie we in de gemeente kunnen gebruiken. We hebben de TVW in samenwerking met bewoners, Stedin, het Waterschap en Beveland Wonen gemaakt. De TVW staat onderaan deze pagina.

Hoe gaat Kapelle van het aardgas af?

In de TVW hebben we nog geen wijken aangewezen die van het aardgas afgaan. Wel gaan we de gemeente voorbereiden om te stoppen met het gebruik van aardgas. Eerst gaan we ervoor zorgen dat we zo weinig mogelijk aardgas nodig hebben. Dit doen we door woningen zo goed mogelijk te isoleren en hybride warmtepompen te gebruiken. Waar mogelijk gebruiken we een andere bron dan aardgas.

Wat betekent dit in de gemeente Kapelle?

  • Plan voor het isoleren van woningen in de hele gemeente

We maken een plan om het isoleren van uw woning makkelijker te maken, bijvoorbeeld door samen met de buurt isolatie in te kopen. We kijken naar het bouwjaar van uw woning om te weten welke isolatie u nodig heeft en welke subsidies u daarvoor kunt gebruiken.

  • Stimuleren van hybride warmtepompen en elektrische warmtepompen

Als woningen al genoeg geïsoleerd zijn, helpen we inwoners om over te stappen naar een hybride warmtepomp of een volledig duurzame warmtepomp.

  • Lokale kansen benutten

We onderzoeken in welke buurten er kansen zijn om de hele wijk te verduurzamen. Dit kan bijvoorbeeld als we een straat gaan vernieuwen. Dit doen we altijd samen met de inwoners van de buurt.

In de Adressentool kunt u lezen wat de plannen in uw buurt zijn.

Wilt u meedenken, meepraten of meedoen? Stuur een e-mail naar duurzaam@kapelle.nl.

Participatie in de warmtetransitie

De transitievisie warmte geeft aan hoe wijken en dorpen in de toekomst op een duurzame manier verwarmd worden. Draagvlak voor de warmtetransitie is belangrijk voor het slagen ervan. Dat draagvlak wordt groter als de samenleving actief mee kan doen.

Het traject Energieke gemeenten ondersteunt de Zeeuwse gemeenten in hun aanpak om te komen tot een transitievisie warmte en de participatie van inwonercollectieven daarin. Zowel gemeenten als andere partijen kunnen gebruik maken van drie hulpmiddelen: de Sociale Warmte Atlas Zeeland, de Participatie Toolkit en het Doe & Leer Lab. Informatie hierover kunt u vinden op de website www.zeeuwsenergieakkoord.nl onder het kopje ‘Participatie’.

Wilt u meer weten over de transitievisie warmte? Wilt u meedenken en/of meepraten? Laat het ons weten via duurzaam@kapelle.nl