Samenstelling college van burgemeester en wethouders

Contact Kapels college

Wanneer u als burger persoonlijk contact wilt met de burgemeester of een wethouder, kunt u hiervoor een afspraak maken via de bestuurssecretaresse, tel. 0113 - 33 31 29. U kunt uw vragen ook stellen via bestuurssecretariaat@kapelle.nl.

Samenstelling