mr. Annebeth Evertz

Annebeth Evertz

Functie

Wethouder, 4e locoburgemeester

Portefeuille

 • Cultuur
 • Maatschappelijke ondersteuning
 • Gezondheidszorg
 • Welzijnsactivietiten
 • Inclusie

Vertegenwoordiger in gemeenschappelijke regelingen / organen:

 • Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio
 • Gemeenschappelijke regeling GGD Zeeland

Nevenfuncties

Uit hoofde van het ambt van wethouder:

 • Lid bestuur Veiligheidshuis Zeeland (onbezoldigd - 1 dagdeel per 2 maanden)

Op persoonlijke titel:

 • Lid bezwarencommissie Steenbergen (Bezoldigd, 2 uur per 3 maanden)
 • Idem¬†Werkendam (Bezoldigd, 2 uur per 2 maanden)
 • Plv. lid bezwarencommissie Altena
 • Lid bezwarencommissie Jeugd Drechtsteden (Bezoldigd 2 uur per 3 weken).

Politieke partij

PvdA Kapelle