Jon Herselman

Jon Herselman

Functie

Wethouder, 1e locoburgemeester

Portefeuille

 • Openbare werken; groenvoorzieningen, riolering, wegen, gladheidsbestrijding, openbare verlichting, strandjes, begraafplaatsen, haven
 • Sport, sportvoorzieningen en openbare speelgelegenheden
 • Financiën, inclusief inkoop- en aanbestedingsbeleid
 • Belastingen en heffingen
 • Grondexploitatie
 • Onderwijshuisvesting
 • Verkeer en vervoer
 • Accommodaties
 • Toerisme & Recreatie

Vertegenwoordiger in gemeenschappelijke regelingen / organen:

 • Stichting Museum Noord- en Zuid-Beveland
 • Gemeenschappelijke regeling afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ) - plaatsvervangend

Nevenfuncties

De aangegeven tijdsbesteding is een indicatie.

Uit hoofde van het ambt van wethouder:

 • SaBeWa Zeeland, voorzitter (onbezoldigd – 1 dagdeel per week)
 • GR Samenwerking Belastingen en Waardebepaling (SaBeWa) (oud) (onbezoldigd)
 • GR Zeeuwse Muziekschool (onbezoldigd) – 1 dagdeel per maand)
 • GR Samenwerking De Bevelanden, lid AB (onbezoldigd – 1 dagdeel per maand)
 • Jeugdfonds Sport en Cultuur Zeeland, penningmeester (onbezoldigd – 1 dagdeel per maand)
 • Adviescommissie Financiën Veiligheidsregio Zeeland, voorzitter (onbezoldigd – 1 dagdeel per maand)
 • Lid van het algemeen bestuur van de stichting inkoopbureau West-Brabant (onbezoldigd - 1 dagdeel per maand)
 • Lid governancecommissie PZEM N.V. (onbezoldigd, 1 dagdeel per maand)

Op persoonlijke titel:

 • Eigenaar Herselman Accounts (bezoldigd – 3 dagdelen per week)
 • Jeugd Voetbal Opleiding Zeeland, penningmeester (onbezoldigd – 1 dagdeel per maand)

Politieke partij

VVD Kapelle