Jaarwisseling

Vuurwerk

Vuurwerk mag alleen maar tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur afgestoken worden. 

Verboden vuurwerk

Consumenten mogen sinds 1 december 2020 niet meer in het bezit zijn van/afsteken:

  • Vuurwerk uit de categorie F3 (categorievermelding staat op de verpakking)
  • Knalvuurwerk (zoals rotjes)
  • Knalstrengen (zoals Chinese matten)
  • Enkelshotsbuizen (single shots)
  • Vuurpijlen

Meer informatie over de vuurwerkregels.

Vuurwerk kopen

Het is belangrijk om vuurwerk alleen bij een officieel vuurwerkverkooppunt aan te schaffen. De verkoopdagen in 2023 zijn donderdag 28, vrijdag 29 en zaterdag 30 december. Omdat 31 december op een zondag valt, geldt dit niet als verkoopdag.  Er gelden regels voor het kopen van vuurwerk in Nederland en in het buitenland. U mag maximaal 25 kg vuurwerk per huishouden hebben.

Veilig vuurwerk afsteken

Lees van te voren de gebruiksaanwijzing. Draag tijdens het afsteken een vuurwerkbril, gebruik een aansteeklont en let op omstanders. Ook als toeschouwer is het verstandig een vuurwerkbril te dragen en voldoende afstand te houden. Ruim vuurwerkafval na afloop op.

Houd rekening met elkaar

Niet iedereen vindt vuurwerk leuk of kan daar tegen. Vuurwerk afsteken moet veilig gebeuren. Het is belangrijk dat iedereen zich aan de regels houdt voor een veilige en feestelijke jaarwisseling. Dus gooi geen vuurwerk naar anderen of dieren en houdt u aan de afsteektijden.

Meer informatie vindt u op de website van de rijksoverheid.

Cameratoezicht Dorpsplein Wemeldinge

Tijdens de aankomende jaarwisseling wordt cameratoezicht ingezet op het Dorpsplein in Wemeldinge. De camera is actief van zondag 31 december 2023 tot maandagnacht  01 januari 2024. De camera wordt enkele dagen eerder geplaatst en enkele dagen later weer weggehaald. De omwonenden van het Dorpsplein ontvangen een brief met meer uitleg. Bezoekers van het dorpsplein worden geattendeerd op cameratoezicht door gebruik van bebording. 

Naar het aanwijzingsbesluit cameratoezicht.

Vragen of klachten

Mocht u in de aanloop naar de jaarwisseling vragen hebben over carbidschieten of evenementen, dan kunt u contact opnemen met mevrouw A.Vonk via a.vonk@kapelle.nl  of 14 0113. Voor alle overige vragen met betrekking tot de jaarwisseling kunt u terecht bij  J. Vermunt via j.vermunt@kapelle.nl of 14 0113.

Klachten

Ervaart u overlast van vuurwerk? Dan kunt u terecht bij de politie via het algemene nummer 0900 – 88 44 of via Meld Misdaad Anoniem (0800 – 70 00). Beide nummers zijn 24 uur per dag bereikbaar.

Het melden van schade door vuurwerk kunt u doen op de website van Fixi.

Uitleesverzoek bodycam BOA

De BOA van de gemeente Kapelle werkt met een bodycam. Een bodycam is een kleine, op het lichaam gedragen camera waarmee beeld en geluid kan worden geregistreerd. De bodycam is een extra middel voor de BOA om situaties die uit de hand dreigen te lopen, zo snel mogelijk te laten de-escaleren en om het veiligheidsgevoel bij de BOA te verhogen. Wanneer u bent opgenomen en de beelden van uzelf wilt bekijken, kunt u een uitleesverzoek indienen. 

Kijk op de pagina over de bodycam voor meer informatie. 

Vreugdevuren

Vreugdevuren op de openbare weg zijn verboden. Wel is het toegestaan om in vuurkorven of olievaten te stoken, mits er geen gevaar, hinder of overlast wordt veroorzaakt voor de omgeving. Als dit wel het geval is wordt opgetreden. U mag alleen (onbehandeld) hout stoken. Tegen al het andere materiaal zoals kerstbomen, plastic, etc. wordt opgetreden. 

Carbidschieten

Op basis van de Apv is in Kapelle carbidschieten toegestaan op oudejaarsdag tussen 10.00 uur tot 02.00 uur als het college van burgemeester en wethouders hier toestemming voor heeft verleend.  Meer informatie op de pagina over Carbidschieten.

Zondagswet

De jaarwisseling is dit jaar op zondag. Daarom is de Zondagswet van toepassing. Dit betekent dat het de hele zondag zonder strikte noodzaak verboden is geluid te veroorzaken, dat op een afstand van meer dan 200 meter hoorbaar is.

De burgemeester kan een ontheffing verlenen vanaf 13:00 uur. 
Carbidschieten mag dus pas vanaf 13:00 uur.