Jaarwisseling

Carbidschieten

Op basis van de Apv is in Kapelle carbidschieten toegestaan op oudejaarsdag tussen 10.00 uur tot 02.00 uur als het college van burgemeester en wethouders hier toestemming voor heeft verleend.  Als u dit wilt, moet u voor 7 december 2021 melding doen via de pagina over Carbidschieten.

Evenement organiseren

Voor een evenement moet een vergunning aangevraagd worden bij het college van burgemeester en wethouders. Wilt u een feest organiseren dat plaatsvindt in de openlucht en/of openbaar gebied?  Doe de aanvraag voor 7 december 2021!

Kijk dan voor informatie op de pagina over het evenementenbeleid.

Vragen of klachten

Mocht u in de aanloop naar de jaarwisseling vragen hebben over carbidschieten of evenementen, dan kunt u contact opnemen met mevrouw A.Vonk via a.vonk@kapelle.nl  of 14 0113. Voor alle overige vragen met betrekking tot de jaarwisseling kunt u terecht bij mevrouw I.Stroo via i.stroo@kapelle.nl of 14 0113.

Klachten

Ervaart u overlast van vuurwerk? Dan kunt terecht bij de politie via het algemene nummer 0900 – 88 44 of via Meld Misdaad Anoniem (0800 – 70 00). Beide nummers zijn 24 uur per dag bereikbaar.

De gemeente is op 31 december bereikbaar op 14 0113 van 8.30 tot 12.00 uur. Na 12.00 uur wordt u als u belt doorverwezen naar een mobiel telefoonnummer. Het melden van schade door vuurwerk kunt u doen op de website van Fixi.

Uitleesverzoek bodycam BOA

De BOA van de gemeente Kapelle werkt met een bodycam. Een bodycam is een kleine, op het lichaam gedragen camera waarmee beeld en geluid kan worden geregistreerd. De bodycam is een extra middel voor de BOA om situaties die uit de hand dreigen te lopen, zo snel mogelijk te laten de-escaleren en om het veiligheidsgevoel bij de BOA te verhogen. Wanneer u bent opgenomen en de beelden van uzelf wilt bekijken, kunt u een uitleesverzoek indienen. 

Kijk op de pagina over de bodycam voor meer informatie. 

Vreugdevuren

Vreugdevuren op de openbare weg zijn verboden. Wel is het toegestaan om in vuurkorven of olievaten te stoken, mits er geen gevaar, hinder of overlast wordt veroorzaakt voor de omgeving. Als dit wel het geval is wordt opgetreden. U mag alleen (onbehandeld) hout stoken. Tegen al het andere materiaal zoals kerstbomen, plastic, etc. wordt opgetreden. 

(Natuurlijk volgen we de dan geldende landelijke maatregelen rondom Covid-19)

Vuurwerk

De verkoop en het afsteken van vuurwerk wordt net als vorig jaar de komende jaarwisseling verboden. Dit om een extra belasting van de zorg, handhavers en hulpverleners zo veel mogelijk te voorkomen.

Meer informatie vindt u op de website van de rijksoverheid.