Bodycam

De BOA van de gemeente Kapelle werkt met een bodycam. Een bodycam is een kleine, op het lichaam gedragen camera waarmee beeld en geluid kan worden geregistreerd. De bodycam is een extra middel voor de BOA om situaties die uit de hand dreigen te lopen, zo snel mogelijk te laten de-escaleren en om het veiligheidsgevoel bij de BOA te verhogen. Wanneer u bent opgenomen en de beelden van uzelf wilt bekijken, kunt u een uitleesverzoek indienen. 

Voorwaarden uitleesverzoek

  1. U een klacht heeft ingediend tegen de BOA;
  2. U op de beelden staat;
  3. Er maximaal 2 weken zitten tussen de opname en het moment dat het uitleesverzoek bij de gemeente binnen is.

Uitleesverzoek indienen

U kunt een uitleesverzoek indienen via het aanvraagformulier opvragen beelden bodycam. Als de beelden nog beschikbaar zijn en de aanvraag is goedgekeurd, dan wordt u uitgenodigd om de beelden te bekijken. 

Kosten

Het indienen van een uitleesverzoek is gratis.

Termijn

Het indienen van het uitleesverzoek kan tot maximaal 2 weken na de opname. Na 28 dagen worden de opnames automatisch verwijderd.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de afwijzing van het uitleesverzoek. Uw bezwaarschrift moet binnen 6 weken bij de gemeente binnen zijn. Deze periode begint op de dag ná de datum waarop het besluit aan u is gestuurd. Bent u het ook niet eens met dit tweede besluit? Dan kunt u vaak beroep indienen bij de rechter. Kijk voor meer informatie op de website van Rechtspraak.nl