Carbidschieten

Op basis van de Apv is in Kapelle carbidschieten toegestaan op oudejaarsdag. Indien u dit wilt moet u voor 7 december 2021 een melding doen bij de gemeente. De gemeente toetst deze melding. Dit doen wij aan de hand van de eisen uit de Apv (artikel 2.73a) en dit jaar ook aan de hand van de landelijke COVID-19 maatregelen.

Hoe werkt het?

Zodra u een melding heeft gedaan zal de gemeente uw melding toetsen. Hierbij wordt o.a. gekeken naar de afstand van de woningen, of er toestemming is van de eigenaar. En zoals gezegd dit jaar ook naar de COVID-19 maatregelen. Degene die de melding doet wordt door de gemeente verantwoordelijk gehouden voor een goed verloop van het carbidschieten.

De aangevraagde locaties voor het carbidschieten worden vooraf gecontroleerd door de Buitengewoon Opsporingsambtenaar ( BOA) van de gemeente Kapelle. U mag dan ook alleen carbidschieten op de locatie waar u van de gemeente toestemming voor heeft gekregen. Een aanvraag hiervoor moet u voor 7 december 2021 indienen. Na deze datum nemen wij uw melding niet meer in behandeling.

Nadat de gemeente alles heeft beoordeeld ontvangt u uiterlijk 29 december een brief met daarin het besluit of u wel of niet kunt carbidschieten.

Controle

Indien uw melding wordt geaccepteerd dan zal op oudejaarsdag toezicht en handhaving van de gemeente bij u langs komen voor een controle op de regels.

Vragen

Heeft u vragen over carbidschieten? Dan kunt u contact opnemen met mevrouw A. Vonk van de gemeente Kapelle via a.vonk@kapelle.nl

Voorwaarden

Daarnaast is het carbidschieten aan verschillende regels gebonden.

Zo mag u:

  • alleen gebruik maken van melkbussen en/of dergelijke voorwerpen met een maximale omvang van 50 liter;
  • alleen gebruikmaken van acetyleengas afkomstig van reactie tussen calciumcetylide (carbid) en water of een gasmengsel met vergelijkbare eigenschappen;
  • alleen carbidschieten op 31 december van 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur. De burgemeester kan hiervoor ontheffing verlenen. Bijvoorbeeld als de activiteiten niet in de buurt van een kerk plaatsvinden;
  • alleen carbidschieten op een plaats die gelegen is:
   • op een afstand van minstens 75 meter van woonbebouwing;
   • op een afstand van tenminste 300 meter van inrichtingen voor intramurale zorg;
   • op een afstand van tenminste 300 meter van in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren;
  • alleen carbidschieten als wordt geschoten in een richting welke tegengesteld is aan de richting waarbij dicht bij woonbebouwing is gelegen;
  • alleen carbidschieten als het vrijschootsveld minimaal 75 meter is en hierin geen verharde openbare wegen of paden liggen.