Bestemmingsplan aanpassen

In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Wanneer u grond of gebouwen op een andere manier wilt gebruiken dan in het bestemmingsplan staat, kunt u de gemeente vragen het bestemmingsplan aan te passen. U kunt dit doen voor een bestaand bestemmingsplan, maar ook voor een bestemmingsplan dat nog niet definitief is.

Bestemmingsplan aanpassen of omgevingsvergunning aanvragen

Hoewel iedereen een aanpassing in het bestemmingsplan kan aanvragen, komt het vooral voor bij grotere projecten. Denk aan de bouw van kantoorpanden in een woonwijk. Voor kleinere plannen vraagt u een omgevingsvergunning strijdig gebruik aan.

Wat kunt u doen?

Het verzoek om het bestaande bestemmingsplan aan te passen, doet u schriftelijk. Dit is een zogenaamd principeverzoek of vooroverlegplan. Geef een duidelijke omschrijving van het verzoek en eventueel een tekening. De gemeente beoordeelt het verzoek en geeft u antwoord of zij haar medewerking wil verlenen of niet.

Een bestemmingsplan dat nog niet definitief is, wordt een ontwerpbestemmingsplan genoemd.

De gemeente maakt een ontwerpbestemmingsplan. Dit wordt van tevoren bekendgemaakt in een huis-aan-huisblad en hier op de website. U kunt het ontwerpbestemmingsplan bekijken via Ruimtelijkeplannen.nl of op het gemeentehuis. Binnen 6 weken nadat het ontwerpbestemmingsplan bekend is gemaakt, kan bezwaar worden gemaakt. De gemeente stelt daarna het bestemmingsplan vast.

6 weken nadat de gemeente het plan heeft vastgesteld, kan beroep worden aangetekend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Kosten

Voor het wijzigen van het bestemmingsplan moet u leges betalen. In de legestabel kunt u vinden hoeveel deze procedure kost. Naast de kosten voor leges, moet u rekening houden met kosten voor het opstellen van het bestemmingsplan, eventuele onderzoeken en een exploitatiebijdrage. De gemeente kan u nader informeren over de kosten. Deze kosten worden vastgelegd in een overeenkomst tussen de gemeente en een initiatiefnemer.

Aanvullende informatie

Is het bestemmingsplan aangepast, dan heeft u nog wel een omgevingsvergunning nodig. Deze vraagt u aan via www.omgevingsloket.nl

Let op! Is het bestemmingsplan aangepast en wilt u daarna gaan bouwen? Dan hebt u nog wel een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig. Deze vraagt u aan via Omgevingsloket.nl.