Vluchtelingenpaspoort

Algemeen

Een vluchtelingenpaspoort is een paspoort speciaal voor vluchtelingen. U hebt hier recht op als u een asielstatus hebt of een verblijfsvergunning type III of IV. Het paspoort is overal ter wereld geldig, behalve in het land waarvan u de nationaliteit hebt.

Veelgestelde vragen

[Titel nog niet beschikbaar]

U kunt in Kapelle een vluchtelingenpaspoort aanvragen als u aan de volgende drie voorwaarden voldoet:

 • U woont in Ne­der­land en staat in­ge­schre­ven in de gemeente Kapelle.
 • U hebt een ver­blijfs­ver­gun­ning asiel voor be­paal­de of on­be­paal­de tijd (do­cu­ment type III of IV).
 • Er be­staat ze­ker­heid over uw iden­ti­teit.

Als u geen vluchtelingenstatus hebt, komt u misschien in aanmerking voor een vreemdelingenpaspoort.

Vingerafdrukken

Bij de aanvraag worden vingerafdrukken van u genomen. Wilt u daar meer over weten, kijk dan op paspoortinformatie.nl.

Paspoort kwijt of gestolen?

Ook als uw vorige paspoort kwijt of gestolen is, kunt u direct naar een Stadsloket gaan. Bij de aanvraag van een nieuw paspoort vult u een verklaring in over de diefstal of vermissing. U hoeft geen aangifte te doen bij de politie.

Een vluchtelingenpaspoort vraagt u aan bij de afdeling burgerzaken. U moet hiervoor zelf langskomen. Iemand anders kan de aanvraag niet voor u doen (ook niet met een machtiging).

Afspraak maken

In verband met de maatregelen rond het coronavirus moet u voor het aanvragen van een paspoort een afspraak maken. Heeft uw aanvraag geen spoed? Dan vragen wij u hiermee te wachten. 

Maak direct een afspraak voor een aanvraag vluchtelingenpaspoort

 • U vraagt een vluchtelingenpaspoort persoonlijk aan bij de gemeente.
 • Als u een vluchtelingenpaspoort aanvraagt voor uw kind, neemt u uw kind mee.
 • Zorg voor schone vingers, want er worden vingerafdrukken gemaakt. Kinderen onder de 12 jaar hoeven geen vingerafdrukken te laten maken.
 • U haalt uw vluchtelingenpaspoort persoonlijk op. Doe dit binnen 3 maanden na uw aanvraag, want daarna vervalt het paspoort.
 • Als u een vluchtelingenpaspoort ophaalt voor uw kind, neemt u uw kind mee.
Vluchtelingenpaspoort kwijt of gestolen
 • U hoeft geen aangifte te doen bij de politie.
 • U kunt direct een nieuw vluchtelingenpaspoort aanvragen bij de gemeente.
 • Bij deze aanvraag ondertekent u een Verklaring van vermissing.
 • Als u uw vluchtelingenpaspoort in het buitenland verliest, doet u aangifte bij de politie ter plaatse.

U moet meenemen:

 • 1 goed­ge­lij­ken­de kleu­ren­pas­fo­to. De foto mag maxi­maal 6 maan­den oud zijn en moet aan spe­ci­a­le ei­sen vol­doen. Lees deze ei­sen goed of ga naar een pro­fes­si­o­ne­le fo­to­graaf.
 • uw ver­blijfs­ver­gun­ning type III of IV.
 • al uw Ne­der­land­se en bui­ten­land­se reis­do­cu­men­ten (pas­poort én iden­ti­teits­kaart). Ook als ze ver­lo­pen zijn. Oude pas­poor­ten of iden­ti­teits­kaar­ten die de ge­meen­te al on­gel­dig heeft ge­maakt, hoeft u niet mee te ne­men.
 • Pinpas of contant geld. U betaalt direct bij de aanvraag.

Een vluchtelingenpaspoort kost € 63,40 in 2024

U kunt uw vluchtelingenpaspoort vaak al na 5 werkdagen ophalen.

Spoedaanvraag

U kunt ook met spoed een paspoort aanvragen. Dat duurt één werkdag. Vraagt u het paspoort vóór 12:00 uur aan, dan kunt u het in principe de volgende werkdag ophalen. In uitzonderlijke gevallen kan een spoedaanvraag 2 werkdagen duren. Een spoedaanvraag kost € 51,60 extra.

Aanvullende informatie

Als u geen vingerafdruk kunt afgeven

Als de baliemedewerker van 1 of meer van uw vingers geen vingerafdrukken kan nemen, bijvoorbeeld omdat ze in het verband zitten, dan neemt hij vingerafdrukken van vingers waarvan dat wel mogelijk is.

Als u tijdelijk helemaal geen vingerafdrukken af kunt geven, dan krijgt u een vluchtelingenpaspoort dat maximaal 12 maanden geldig is.

Als het lichamelijk onmogelijk is vingerafdrukken af te kunnen geven, hoeft u dit niet te doen. Bijvoorbeeld als u vingers mist of als uw vingers blijvend beschadigd zijn.