Vreemdelingenpaspoort

Algemeen

Woont u hier zonder de Nederlandse nationaliteit? En kunt u geen paspoort uit het land van herkomst krijgen? Dan kunt u een vreemdelingenpaspoort aanvragen. Het is ook een identiteitsbewijs.

U kunt met het vreemdelingenpaspoort of vluchtelingenpaspoort reizen naar alle landen, behalve uw land van herkomst. Voor veel landen heeft u nog wel een visum nodig. De ambassade van het land waar u heengaat heeft daarover meer informatie.

Veelgestelde vragen

[Titel nog niet beschikbaar]

Voorwaarden

 • U moet kunnen aantonen dat u in uw land van herkomst geen paspoort kunt krijgen.
 • U bent ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Den Haag.
 • Een vreemdelingenpaspoort is maximaal 5 jaar geldig. De precieze geldigheidsduur hangt af van uw verblijfsstatus.

Een vreemdelingenpaspoort is maximaal 5 jaar geldig. Hoe lang uw vreemdelingenpaspoort precies geldig is, hangt af van de duur van uw verblijfsvergunning. U kunt een vreemdelingenpaspoort aanvragen als u:

 • geen vluchtelingenstatus hebt;
 • geen paspoort van uw land van herkomst hebt;
 • in Nederland woont, maar u hebt niet de Nederlandse nationaliteit;
 • een verblijfsvergunning hebt;
 • staat ingeschreven bij de gemeente waar u het paspoort aanvraagt.
Kinderen een eigen vreemdelingenpaspoort

Kinderen met een verblijfsvergunning, hebben een eigen vreemdelingenpaspoort nodig. Om deze aan te vragen, is schriftelijke toestemming nodig van de ouders of een voogd.

 • U vraagt een vreemdelingenpaspoort aan door persoonlijk langs te komen bij de gemeente.
 • Daar worden met een speciaal apparaat uw vingerafdrukken gemaakt.
 • Bij de aanvraag betaalt u meteen voor het paspoort.
 • De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) controleert of uw gegevens juist zijn.
 • Daarna beslist het ministerie van Buitenlandse Zaken of u een vreemdelingenpaspoort krijgt.
 • Krijgt u een vreemdelingenpaspoort, dan kunt u uw paspoort ophalen bij de gemeente.
Verloren/gestolen

Bent u uw vreemdelingenpaspoort kwijtgeraakt of is het gestolen? U kunt direct aangifte doen bij de aanvraag van het nieuwe document aan de balie van Burgerzaken.

 • Een goed lijkende kleurenpasfoto die recht van voren is genomen. Om aan goed lijkend te kunnen voldoen, mag een foto niet ouder te zijn dan 6 maanden. De strenge eisen zijn terug te vinden op www.rijksoverheid.nl. De vakfotograaf is van deze eisen op de hoogte.
 • Bewijsstukken waaruit blijkt dat uw eigen land geen paspoort kan of wil verstrekken (bijvoorbeeld een weigeringsbrief van uw ambassade).
 • Uw geldige verblijfsvergunning.
 • Eventueel uw oude vreemdelingenpaspoort.
 • Bent u minderjarig (jonger dan 18 jaar)? Dan heeft u schriftelijke toestemming nodig van uw ouders of voogd. Bij de gemeente kunt u een formulier voor toestemming krijgen. U moet de echtheid van de handtekeningen kunnen aantonen met paspoorten of rijbewijzen van uw ouders of voogd.
 • Alle reisdocumenten die u bezit.

Een vreemdelingenpaspoort kost € 63,40 in 2024

De aanvraag van een vreemdelingenpaspoort duurt 2 tot 4 maanden. De procedure duurt lang omdat de IND en het ministerie van Buitenlandse Zaken(externe link) meebeslissen over uw aanvraag.

Contact

Gemeente Kapelle
T: 14 0113
E: burgerzaken@kapelle.nl