Toekomstvisie/strategisch kompas

Wat voor gemeente willen wij in 2030 zijn? Hoe moeten Kapelle, Biezelinge, Wemeldinge, Schore en Eversdijk er dan uit zien? Welke maatschappelijke ontwikkelingen komen op ons af? Hoe gaan we om met deze uitdagingen van de toekomst? Met die vragen is een raadswerkgroep uit de gemeenteraad aan de slag gegaan.

Het uitgangspunt was een herkenbare, breed gedragen toekomstvisie. Daarom hebben we de ambities niet zelf bedacht, maar samen met inwoners, ondernemers, en organisaties. Zij hebben mee gedacht op verschillende momenten. Bij inwoners- en ondernemerspeilingen, inwonersavonden, kraampjes tijdens de Kapelse dag, Wemeldinge dag, Schoorse Herfstmarkt en op straat bij de supermarkt en op het schoolplein. Ook leerlingen van de basisscholen in onze gemeente hebben meegewerkt. Met tekeningen laten zij een mogelijke toekomst zien.

Ambities

Op basis van alle gesprekken zijn de volgende ambities vastgesteld:

  1. Woningaanbod: ons woningaanbod voorziet in woonruimte voor alle doelgroepen.
  2. Ondernemers: ondernemers dragen bij aan het woongenot.
  3. Toerisme: Wemeldinge als toeristische trekpleister in Zeeland, landelijk toerisme op andere plekken in de gemeente.
  4. Duurzaamheid: vaart maken met duurzaamheid.
  5. Leefomgeving: een leefomgeving met basisvoorzieningen voor iedereen.
  6. Gemeente: de gemeenteraad, het college en de medewerkers van de gemeente Kapelle zijn facilitator en aanjager van samenwerkingen.

Door het meedenken is het een toekomstvisie van ons allemaal.

Het Strategisch Kompas geeft richting. Het beschrijft hoe we de toekomst voor ons zien. Het werk is daarmee niet af. Er zijn nog veel keuzes te maken. In de komende jaren gaat de gemeenteraad en het college daarom graag samen met u aan de slag om onze ambities waar te maken.

Naar Scenario's

Tekening van de kernambities