Scenario's

Voor de Toekomstvisie Kapelle zijn vier scenario’s opgesteld met als tijdshorizon 2030. Deze toekomstbeelden zijn gebaseerd op de resultaten van workshops met ambtenaren en de gemeenteraad van de gemeente Kapelle, deskresearch en opgehaalde input vanuit peilingen en inwonersavonden.

Scenario A: Landelijk wonen voor iedereen [verscheidenheid – wonen]

Kapelle is een echte woongemeente, werken gebeurt vooral buiten de gemeente. Alle doelgroepen, van oud tot jong, vinden een thuis in Kapelle. Er is een divers aanbod van voorzieningen in Kapelle én in de verschillende dorpen. Ook in het toerisme wordt ingezet op verscheidenheid, er is voor allerlei doelgroepen wat te doen.

Scenario B: Gemeente van innovatieve ondernemers [verscheidenheid – werken]

Kapelle is een ondernemende gemeente in diverse sectoren. De mensen zijn ondernemend en pakken zelf veel op. Bedrijven in verschillende sectoren vestigen zich in Kapelle, startups en zzp’ers krijgen de ruimte en worden ondersteund. De bevolking van Kapelle is daardoor erg divers. Mensen van buiten de gemeente en arbeidsmigranten vestigen zich graag in Kapelle.

Scenario C: Agrarisch hart van de regio [specialisatie – werken]

Kapelle heeft de van oudsher sterke landbouw en fruitteeltsector tot haar kracht gemaakt. De gemeenschappen zijn hecht, veel families blijven lang in Kapelle wonen. Er wordt veel gebruik gemaakt van de kennis en expertise van ouderen. De dorpen hebben een sterke identiteit, zo heeft Wemeldinge zich gespecialiseerd als de duikhotspot van Zeeland.

Scenario D: Luxe wonen in de regio [specialisatie – wonen]

Kapelle is een fijne woongemeente voor gezinnen en vitale ouderen. Werken gebeurt vooral buiten de gemeente. In Kapelle is het prettig recreëren zowel voor de eigen inwoner als voor de toerist. Er zijn comfortabele woningen, het landschap is goed onderhouden en er zijn goede restaurants en luxe voorzieningen. Er wordt intensief samengewerkt met de regio.

Te downloaden: