Tijdbalk van de Canon van Kapelle

4000-2000 vChr. | Vuurstenen bijl uit Kapelle (jonge Steentijd)

0 | Begin van onze jaartelling

200-300 n Chr. | Romeinse boerderij, Kapelle-Smokkelhoek

300 | De Romeinen trekken geleidelijk weg

750-850 | Herders en schapen op de schorren

800-900 | Opnieuw vaste bewoners

1000-1025 | Vestiging geslacht Maalstede

1050-1200 | Lokale en ringdijken, havendijken Biezelinge

Ca. 1100 | Parochie Wemeldinge

Ca. 1150 |Bouw mottekasteel Maalstede

1198 | Vermelding Wolfert van Maalstede

1216-1248 | Parochie Kapelle

1246 | Klooster Jeruzalem, Biezelinge

1247 | Vermelding parochie Eversdijk

1251 | Vermelding parochie Schore

Ca. 1300 |Bouw nieuw kasteel Maalstede

1300-1800 | Bewoning Pronkenburg

1350 | Bouw Bruelis

1400 | Vermelding Johannieters, Wemeldinge

1459 | Kerk Biezelinge voltooid

Ca. 1500 | Kerken Kapelle en Wemeldinge voltooid

1500-1525 | Bouw Gistellis, Poucques

1529 | Parochie Biezelinge

1572 |Verwoesting kloosters Biezelinge, Wemeldinge

1577 | Satisfactie van Goes

1578 | Protestantse gemeente Kapelle

1579 | Eerste protestantse kerkdienst Wemeldinge

Ca. 1650 | Weg ’s-Heer Arendskerke-Kapelle

1659 | Protestantse gemeente Biezelinge

1745 | Nieuwe landpostverbinding, begin van de Postweg

1800-1825 | Sloop Maalstede, Bruelis, Gistellis, Pronkenburg 1865 | Kwekerij Eversdijk

1866 | Voltooiing Kanaal door Zuid-Beveland

1868 | Opening treinstation Kapelle-Biezelinge

1879 | Kwekerij Van der Have & Vos

1908 | Nieuwe kerk Biezelinge

1911 | de ‘Jambogerds’

1911 | Geboorte Annie M.G. Schmidt

1914/15 | Nieuwe kerk Schore

1916 | Veiling in Kapelle

1937 | Geboorte Jo de Roo

1940 | De Franse Slag

1942/43 | Weer nieuwe kerk Schore

1946 | Onthulling monument Franse Slag

1950 | Ingebruikname Franse militaire begraafplaats

1956 | Geboorte Jan Peter Balkenende

1968 | Oprichting EZDVV

1969 | Opening De Vroone, Kapelle

1975 | Bevelands deel A58 voltooid

1996 | Opening Fruitteeltmuseum

2011 | Onthulling oorlogsmonument Postbrug