Samenstelling gemeenteraad

Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad die bestaat uit 15 leden.

Zetelverdeling

Partij Aantal zetels
VVD 3
Gemeentebelang 3
SGP 3
CDA 2
PvdA 2
ChristenUnie 1
D66 1

Nevenfuncties leden van de gemeenteraad Kapelle

Volgens de Gemeentewet dienen de burgemeester, de wethouders en de raadsleden hun nevenfuncties openbaar te maken. De nevenfuncties van de leden van de gemeenteraad vindt u bij hun persoonsgegevens per partij.

Persoonsgegevens per partij

Klik voor persoonsgegevens per partij op de onderstaande partijnamen.