ChristenUnie

Pierre Kruizinga

Functie Fractievoorzitter
Telefoonnummer 06 - 400 959 76
E-mailadres raadslid.p.kruizinga@kapelle.nl
Nevenfuncties
  • Voorzitter IJsclub De Zwarte Weel (Onbezoldigd, 1 uur per week)
  • Vrijwilliger kantine V.V. Kapelle (Onbezoldigd, 3 uur per maand)
  • Operationeel Manager, Traffic Service Nederland BV (Bezoldigd, fulltime)
Politieke partij ChristenUnie Zuid-Beveland, Kapelle
Pierre Kruizinga