Omgevingswet

Algemeen

De Omgevingswet komt eraan en treedt op 1 januari 2024 in werking. Deze nieuwe wet komt in de plaats voor wat nu geregeld is in 26 afzonderlijke wetten en diverse regelingen. De Omgevingswet gaat over ruimtelijke ontwikkeling en bouwen, wonen, milieu, natuur, water en mobiliteit. Maar ook over een goede balans met veiligheid en gezondheid.

De Omgevingswet zorgt voor een bredere blik op onze leefomgeving. In een wereld die steeds verandert, kijken we zorgvuldiger naar de kwaliteit van de plek waar we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. Deze plek moet veilig en gezond zijn (voor mens en dier) en tegelijkertijd ook ruimte bieden aan ontwikkelingen en slimme ideeën vanuit de samenleving.

Eén loket

De Omgevingswet helpt hierbij door overheden samen te laten werken met wie dat wil. Door te kijken naar wat een gebied nodig heeft. Via één loket met heldere spelregels voor alle vergunningen, initiatieven en aanvragen. Begrijpelijke dienstverlening zonder gedoe voor een mooi Nederland, voor nu en de toekomst. De gemeente Kapelle is begonnen met de voorbereidingen op de invoering van de Omgevingswet. De invoering gaat stap voor stap. Als de Omgevingswet in werking treedt, voldoen we in ieder geval aan de minimale eisen. Daarna kijken we wat verder nodig is en gaan wij leren hoe we deze wet in de praktijk kunnen toepassen.

In onderstaande animatie legt het Ministerie van Binnenlandse Zaken uit waarom er een nieuwe wet komt:

Vereenvoudiging van het omgevingsrecht

Ministerie van Binnenlandse Zaken: de Omgevingswet

Meer informatie vindt u ook bij de Rijksoverheid op aandeslagmetdeomgevingswet.nl.

Wat betekent de Omgevingswet voor u als inwoner?

Iedereen die een vergunning aanvraagt die van invloed is op de leefomgeving krijgt te maken met de Omgevingswet. Maar ook als uw buren, de gemeente of andere initiatiefnemers een vergunning aanvragen die iets verandert aan uw omgeving, mag u daar iets van vinden. De Omgevingswet verplicht hen om u op tijd te informeren over hun plannen. Dat geldt ook als u zelf een vergunning aanvraagt. Een aanvraag doet u eenvoudig met hulp van het nieuwe digitale Omgevingsloket. Dit is een loket waar alle overheden samenwerken zodat u op één plek alle informatie vindt die u nodig hebt. Zo is meteen duidelijk wat kan en mag, met minder administratieve lasten en snellere doorlooptijden.

Nieuwe begrippen

In de Omgevingswet staan nieuwe begrippen zoals omgevingsvisie, omgevingsplan en omgevingsprogramma. Dit worden de 'instrumenten' van de Omgevingswet genoemd. Oude begrippen zoals structuurvisie en bestemmingsplan verdwijnen.

Omgevingsvisie

Hoe ziet de gemeente Kapelle er in 2040 uit? In de omgevingsvisie leggen we de ambities en keuzes voor de toekomst vast. We vinden het belangrijk dat Kapelle een aantrekkelijke, groene woongemeente is voor iedereen, waar ondernemers en inwoners bijdragen aan het woongenot. De keuzes die we maken om dit te realiseren, daar gaat de omgevingsvisie over. Deze keuzes maken we niet alleen, maar we doen dit samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners.

De omgevingsvisie is het strategisch plan voor onze fysieke leefomgeving, de (schaarse) ruimte om ons heen. Vanaf eind 2023 werkt de omgevingsvisie als een afwegingskader bij nieuwe plannen, ontwikkelingen, initiatieven en vraagstukken voor de buitenruimte. Lees meer over de omgevingsvisie van de gemeente Kapelle op www.kapelle.nl/omgevingsvisie