Omgevingswet

De Omgevingswet voegt verschillende wetten en regels samen, die gaan over onze leefomgeving. Bijvoorbeeld over bouwen en verbouwen, milieu, natuur, erfgoed, water en wegen. De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024.

Veelgestelde vragen over de Omgevingswet

Wilt u vanaf 1 januari 2024 iets veranderen in uw leefomgeving? Bijvoorbeeld het verbouwen van uw woning, het kappen van een boom of het uitbreiden van uw bedrijfspand. Dan heeft u te maken met de Omgevingswet. U bent dan de initiatiefnemer en moet uitzoeken of u een vergunning nodig heeft. Dit kan online in het Omgevingsloket.

Het kan ook zijn dat iemand anders iets wil veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als uw buren een schuur willen bouwen of als een naastgelegen bedrijf een loods wil plaatsen. We vragen deze initiatiefnemers om hun plan met de omwonenden te bespreken voordat zij de vergunning aanvragen.

Heeft u al een vergunning gekregen voor 1 januari 2024, dan blijft deze geldig na invoering van de Omgevingswet. U hoeft niets te doen. Heeft u een vergunning aangevraagd voor 1 januari 2024, maar moet de overheid deze aanvraag nog behandelen? Dan gebeurt dit vaak nog volgens de wet zoals deze in 2023 is (dus voor invoering van de Omgevingswet).

In het online Omgevingsloket kunt u zien of u een vergunning nodig heeft, melding moet doen, welke regels gelden en/of welke informatie u moet aanleveren aan de overheid. Dit loket vervangt www.ruimtelijkeplannen.nl. 

De belangrijkste veranderingen per 1 januari 2024 zijn:

  • In het Omgevingsloket staan alle regels van het rijk, de provincie en de gemeente bij elkaar. U kunt alles op één plek regelen. Van het bekijken of u een vergunning nodig heeft, tot het daadwerkelijk aanvragen van de vergunning.
  • De bestemmingsplannen worden onderdeel van het omgevingsplan. In het omgevingsplan staat wat er op welke plek mag. In dit plan staan ook andere regels, bijvoorbeeld over geluid, bodem of duurzaamheid. 
  • De Omgevingswet zorgt ervoor dat de gemeente sneller beslist over een vergunningaanvraag. De meeste aanvragen worden binnen acht weken behandeld. Daarna kunt u nog bezwaar maken. Bij complexe (ingewikkelde) aanvragen kan het langer duren voor een besluit wordt genomen.
  • De Omgevingswet zorgt ervoor dat u in veel gevallen kunt meepraten over de plannen in uw buurt. Dat noemen we participatie. Initiatiefnemers gaan dan vooraf in gesprek met omwonenden en belanghebbenden. Dit zijn bijvoorbeeld buren, ontwikkelaars of de overheid (gemeente, waterschap, provincie of het rijk).
  • Naast de Omgevingswet gaat per 1 januari 2024 ook de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. Gaat u bouwen of verbouwen? Deze wet kan voor u betekenen dat u iemand moet inhuren om de bouwkwaliteit te controleren. Tot 1 januari is dat een taak van de gemeente.

Vragen of meer weten over de Omgevingswet?

Meer informatie over de Omgevingswet vindt u op de website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet. Heeft u een vraag aan de gemeente of vindt u het fijn dat er iemand van de gemeente met u meekijkt? Neem contact met ons op via 0113 – 333 110 of gemeente@kapelle.nl

Lees meer informatie over: