Nieuws

Overzicht van het nieuws

  • Ondersteuning bij innovatie en vernieuwing toeristische bedrijven in onze gemeente

    Als ondernemer kijkt u vooruit en wilt u klaar staan voor de toekomst. U gaat uw bedrijf doorontwikkelen en aan de slag met innovatie. Denk aan verduurzamingsmaatregelen, circulair bouwen, een update voor uw verdienmodel of een digitaliseringsslag. Maar waar begint u? En waar vindt u hulp? Elk toeristisch mkb-bedrijf (verblijfsrecreatie, horeca, dagattracties en watersportbedrijven) in onze gemeente kan hulp krijgen bij innoveren.

  • Loden leidingen in woningen van vóór 1960

    Er zijn in de gemeente Kapelle nog veel woningen van vóór 1960. Deze woningen kunnen nog loden leidingen hebben. Het risico van een loden leiding is dat het langzaam looddeeltjes loslaat, die in het drinkwater terecht komen. Vooral voor jonge kinderen kan dit gevaarlijk zijn.