Informatie opvragen (Woo-verzoek)

Algemeen

De Wet open overheid (Woo) zorgt voor een meer transparante overheid, die uitlegt wat zij doet en waarom. De Woo vervangt per 1 mei 2022 de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Informatie van de overheid moet zo veel mogelijk openbaar zijn. Dit staat in de Wet open overheid (Woo). Zo heeft u bijvoorbeeld recht op informatie over het beleid en de besluiten van de gemeente. De gemeente informeert u hierover via persberichten, huis-aan-huisbladen, de website overheid.nl of onze eigen website. Als u op zoek bent naar documenten die nog niet openbaar zijn, kunt u vragen of die documenten openbaar gemaakt kunnen worden. Zo'n verzoek heet een Woo-verzoek.

De gemeente bekijkt na uw verzoek of de gevraagde documenten openbaar gemaakt kunnen worden.

Hoe kan ik een Woo-verzoek indienen?

U kunt op vier manieren een Woo-verzoek indienen. Let op: uw verzoek wordt geanonimiseerd op onze website gepubliceerd (evenals het besluit op uw Woo-verzoek en de bijbehorende documenten).

1. Digitaal

Door op de rode knop hierboven te klikken kunt u digitaal een Woo-verzoek indienen.

2. Schriftelijk

U kunt een verzoek schriftelijk indienen. Deze kunt u sturen naar:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kapelle
Postbus 79
4420 AC Kapelle

3. Per e-mail

U kunt een Woo-verzoek ook via de e-mail indienen. 

gemeente@kapelle.nl

4. Mondeling

U kunt een Woo-verzoek ook mondeling indienen. Hiervoor kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 0113.

In uw Woo-verzoek geeft u aan:

  1. uw naam en adres
  2. over welke aangelegenheid het gaat
  3. over welke documenten het gaat
  4. over welke periode het gaat
  5. uw telefoonnummer en e-mailadres

Een schriftelijk verzoek moet u ondertekenen.

Reactietermijn

Na ontvangst van het Woo-verzoek door de gemeente, ontvangt u een bevestiging. Als er nog vragen zijn over het Woo-verzoek, neemt de behandelaar van het Woo-verzoek contact met u op.

U ontvangt binnen 4 weken bericht over uw verzoek. De gemeente kan deze termijn verlengen met 2 weken. Beslist de gemeente niet op tijd? Dan kunt u bij de rechter beroep indienen. Wijst de gemeente uw verzoek af en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.