Bezwaar maken

Wat is het?

Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit van de gemeente.
Bijvoorbeeld:

 • omdat u een vergunning hebt gevraagd, maar niet gekregen;
 • omdat uw buren een vergunning hebben gekregen waar u het niet mee eens bent;
 • omdat u het niet eens bent met een belastingaanslag van de gemeente.

Vaak kunt u bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente.

 • Dit doet u door een bezwaarschrift te sturen naar de gemeente.
 • In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.
 • De gemeente moet dan opnieuw beslissen.
 • Bent u het ook niet eens met dit tweede besluit? Dan kunt u vaak beroep indienen bij de rechter. Kijk voor meer informatie op de website van Rechtspraak.nl.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het besluit niet. Daarvoor moet u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de rechter. Dit kunt u doen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA, Breda. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website www.rechtspraak.nl

Wat moet ik doen?

Vraag voordat u bezwaar maakt het Juridisch Loket, uw rechtsbijstandsverzekeraar of een advocaat om advies.

U maakt bezwaar door een bezwaarschrift te sturen naar de gemeente. Zet in uw bezwaarschrift de volgende informatie:

 • Uw naam en adres
 • De datum van uw bezwaar
 • Om welk besluit het gaat
 • Waarom u het niet eens bent met het besluit
 • Uw handtekening

Digitaal bezwaar maken

Bij de gemeente Kapelle is het ook mogelijk digitaal een bezwaarschrift in te dienen via een online formulier. Om digitaal bezwaar te maken, heeft u uw DigiD nodig. Dit is uw elektronische handtekening. Daarnaast moet u uw burgerservicenummer bij de hand hebben. Voor de procedure maakt het geen verschil of u een brief stuurt of het digitaal formulier invult. Uw bezwaar wordt op dezelfde manier behandeld. Voor bezwaren tegen beslissingen over belastingen kunt u het online formulier niet gebruiken.

Contact

Gemeente Kapelle
T: 14 0113
E: gemeente@kapelle.nl