Drank- en horecavergunning

Als u alcohol schenkt of verkoopt, heeft u een drank- en horecavergunning nodig van de gemeente. Voor het schenken van alcohol tijdens een evenement, moet u een ontheffing bij de gemeente aanvragen.

Hoe werkt het?

U mag geen alcohol verkopen aan kinderen jonger dan 18 jaar.  U kunt de vergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Uw personeelsleden zijn 16 jaar of ouder.
 • Alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar en hebben een SVH Verklaring Sociale hygiëne of Verklaring Vakbekwaamheid. Dit kunt u opzoeken in het Register Sociale Hygiëne.
 • Alle leidinggevenden zijn van goed gedrag.
 • In uw zaak moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn. Deze leidinggevende staat ook vermeld op uw vergunning.

Verenigingen en stichtingen

Voor verenigingen en stichtingen die alcohol schenken gelden extra voorwaarden:

 • De uren waarop alcohol wordt geschonken en de leeftijdsgrens is op een goed zichtbare plek opgehangen.
 • Er zijn binnen de vereniging of stichting minstens twee leidinggevenden met een SVH Verklaring Sociale Hygiëne.
 • Wanneer er alcohol wordt geschonken is een van deze leidinggevenden aanwezig of een barmedewerker die de instructie 'Verantwoord alcoholgebruik' heeft gevolgd.
 • De huisregels rondom alcoholgebruik staan in het bestuursreglement.

Wat moet ik meenemen?

 1. Een registratienummer van uw onderneming uit het handelsregister of verenigingen-/stichtingenregister van de Kamer van Koophandel.
 2. Een geldig legitimatiebewijs van alle op de vergunning genoemde personen.
 3. Een verklaring van Sociale Hygiëne betreffende alle leidinggevenden.
 4. Gewaarmerkt bestuursreglement (dit geldt alleen voor verenigingen en stichtingen).
 5. Indien van toepassing de arbeidscontracten van de leidinggevenden.

Afhankelijk van het verzoek kunnen nog aanvullende stukken nodig zijn.

Aanvullende informatie

Let op: Wet Bibob

Vanaf 1 september 2012 past de gemeente Kapelle de Wet Bibob toe. De Wet Bibob (Wet Bevordering Integriteitbeoordelingen door het Openbaar Bestuur) biedt een preventief instrument om zich te beschermen tegen misbruik van vergunningen voor criminele activiteiten. Toepassing van de Wet Bibob in de bouwsector betekent voor u als ondernemer dat u bij de aanvraag van een omgevingsvergunning ook vragen in verband met de Wet Bibob moet beantwoorden. Het gaat hierbij met name om vragen die inzicht geven in de financiële situatie van uw onderneming. Indien de gemeente twijfelt aan de integriteit van de aanvrager dan wel zijn zakenrelaties, kan de gemeente een integriteitonderzoek aanvragen bij het landelijk Bureau Bibob.

Voor meer informatie over de Wet Bibob en de benodigde formulieren kunt u contact opnemen via 14 0113.

Contact

Gemeente Kapelle
T: 14 0113
E: gemeente@kapelle.nl