Dijkwelsestraat en Vijverstraat

De gemeente Kapelle werkt aan het verminderen en voorkomen van wateroverlast in de kern van Kapelle. Daarvoor zijn al enkele projecten uitgevoerd zoals de inrichting van de Mauritsstraat en de Stationsstraat. Na de zomervakantie start aannemer KWS met de werkzaamheden van het volgende project: Inrichting Dijkwelsestraat en Vijverstraat. De werkzaamheden starten op 18 september 2023 en zijn eind april 2024 klaar.

Voor de werkzaamheden sluiten wij de Dijkwelsestraat, tussen de Goessestraatweg en de Vijverstraat, af van 18 september tot 22 december 2023. De Vijverstraat wordt afgesloten van 8 januari tot 26 april 2024. Lees hieronder meer over wat we gaan doen.

Werkzaamheden Dijkwelsestraat (18 september 2023 - 22 december 2023)

In de Dijkwelsestraat, tussen de Goessestraatweg en de Vijverstraat, plaatsen we roosters langs de rijbaan om veel regenwater op te kunnen vangen. Ook leggen we een nieuwe afvoerleiding om het regenwater snel af te voeren. Tot slot richten we de straat definitief in met nieuwe verhardingen. Volgens planning zijn de werkzaamheden in de Dijkwelsestraat eind van dit jaar klaar.

We voeren de werkzaamheden in de Dijkwelsestraat in fasen uit:

  1. Kruising Dijkwelsestraat-Weststraat/Goessestraatweg/Elstarstraat (september-oktober);
  2. Dijkwelsestraat tussen kruisingen Weststraat en Vijverstraat (oktober-december);
  3. Kruising Vijverstraat (december).

Om de werkzaamheden uit te voeren sluiten we de Dijkwelsestraat, tussen de Goessestraatweg en de Vijverstraat, in fasen af. Tijdens de werkzaamheden stellen we een omleidingsroute in. De omleidingsroutes vindt u onderaan deze pagina. Particuliere percelen, bedrijven en winkels zullen altijd (te voet) bereikbaar blijven.

 

Dijkwelsestraat

Werkzaamheden Vijverstraat (8 januari 2024 - 26 april 2024)

In de Vijverstraat vervangen we het bestaande riool en leggen we een afvoerleiding aan om het regenwater snel af te voeren. Na aanleg van de nieuwe leidingen straten we de Vijverstraat weer dicht met de bestaande straatstenen. Het streven is om eind april 2024 klaar te zijn met de werkzaamheden in de Vijverstraat.

We voeren de werkzaamheden in de Vijverstraat in fasen uit:

  1. Vijverstraat tussen kruisingen Dijkwelsestraat en J.A. Molstraat (januari-februari 2024);
  2. Vijverstraat tussen kruisingen J.A. Molstraat en Van der Biltlaan (maart-april 2024);
  3. Kruising Van der Biltlaan (april 2024).

Om de werkzaamheden uit te voeren sluiten we de Vijverstraat in fasen af. Tijdens de werkzaamheden stellen we een omleidingsroute in. De omleidingsroutes vindt u onderaan deze pagina. Particuliere percelen, bedrijven en winkels zullen altijd (te voet) bereikbaar blijven.

In 2025 richten we de Vijverstraat definitief in met nieuwe verharding. De voorbereiding daarvoor start na de zomervakantie van 2023. 

 

Vijverstraat

Begrip

Samen met KWS gaan wij de komende periode hard aan het werk om de wateroverlast in Kapelle te verminderen of zelfs te verhelpen. Tijdens die periode kunt u als bewoner en/of weggebruiker hiervan hinder ondervinden. Ook is het mogelijk dat aangegeven fasen en planningen door omstandigheden wijzigen. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Vragen

Heeft u naar aanleiding van deze informatie vragen over het project. Dan kunt u contact opnemen met de heer K. Goedegebuure via k.goedegebuure@kapelle.nl of 14 0113.

Omleidingsroutes