Werkzaamheden westzijde Kapelle

Algemeen

Op enkele locaties in de kern van Kapelle, waaronder de Goessestraatweg-Dijkwelsestraat en Binnenhof, ontstaat wateroverlast bij hevige regenval. Om de kans op wateroverlast op deze plekken te verkleinen gaat de gemeente Kapelle extra riolering aanleggen. Door deze extra riolering kan het regenwater versneld worden afgevoerd naar oppervlaktewater.

Het extra riool wordt aangelegd in verschillende straten in Kapelle. Het werk voeren we uit in meerdere fasen en duurt in totaal ongeveer vier jaar. Omdat de werkzaamheden grote invloed hebben op de bereikbaarheid en de verkeersstromen in de kern Kapelle informeert de gemeente u als bewoner elk kwartaal met een informatiebrief over de werkzaamheden.

Op deze pagina vindt u meer informatie over de werkzaamheden.

Planning

De werkzaamheden voeren we uit in verschillende fasen. Hieronder vindt u een planning met streefdata voor de werkzaamheden.

April-juni 2022 Aanleg riool Stationsstraat en aanleg riool en inrichting Binnenhof/Mauritsstraat
Oktober-december 2022 Vervangen waterleiding door Evides (geen gemeentewerken)
Januari-maart 2023 Aanleg riool en inrichten woonstraat, Stationsstraat
April-juni 2023 Aanleg riool Dijkwelsestraat (tussen Goessestraatweg en Vijverstraat)
Juli-december 2023 Aanleg riool en inrichting woonstraten De Warretjes-Ceresstraat
Januari-maart 2024 Aanleg riool en inrichting woonstraat Vijverstraat
Juli-december 2024  Inrichting Dijkwelsestraat
Juli-september 2025  Aanleg riool en inrichting Dijkwelseweg
Kaart westzijde Kapelle

Wat betekent het voor uw buurt?

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kan uw straat worden opgebroken. Ook is het mogelijk dat straten in uw omgeving zijn afgesloten voor werkzaamheden. Als gemeente hopen wij op uw begrip hiervoor. De werkzaamheden bieden echter ook mogelijkheden. De opgebroken straten kunnen opnieuw ingericht worden. De gemeente Kapelle wil de herinrichting van de straten graag met u als bewoner bespreken. Wellicht zijn er nog wensen op het gebied van veiligheid, parkeren en groen. Bewoners van de betreffende straten worden hierover tijdig geïnformeerd.

Contact

Heeft u vragen of tips? Of ziet u kansen voor de gemeente die we kunnen koppelen aan de uit te voeren werkzaamheden in uw buurt? Dan kunt u mailen naar Kapellewest@kapelle.nl of bellen met 14-0113.