Werkzaamheden Westzijde Kapelle

Op een aantal locaties in Kapelle, waaronder de Goessestraatweg, Dijkwelsestraat en Binnenhof, ontstaat wateroverlast bij hevige regenval. Om de kans op wateroverlast op deze plekken te verkleinen gaat de gemeente Kapelle extra riolering aanleggen. Door deze extra riolering kan het regenwater versneld worden afgevoerd naar oppervlaktewater.

Het extra riool wordt aangelegd in verschillende straten in Kapelle. Het werk voeren we uit in meerdere fasen en duurt in totaal ongeveer vier jaar. Omdat de werkzaamheden grote invloed hebben op de bereikbaarheid en de verkeersstromen in de kern Kapelle informeert de gemeente u als bewoner elk kwartaal met een informatiebrief over de werkzaamheden.

Planning

De werkzaamheden voeren we uit in verschillende fasen. Hieronder vindt u een planning met streefdata voor de werkzaamheden.

September - December 2023Aanleg riool en inrichting Dijkwelsestraat (tussen Goessestraatweg en Vijverstraat) afgerond
November - December 2023Inrichting Dijkwelsestraat (tussen Vijverstraat en Goesestraatweg) afgerond
Februari - April 2024Aanleg riool Vijverstraat afgerond
September - December 2024Inrichting Dijkwelsestraat (tussen Stationstraat en Vijverstraat)
Maart - December 2025Aanleg riool en inrichting woonstraten De Warretjes-Ceresstraat en gedeelte Oude Bosstraat
Maart - Juli 2025Aanleg riool Dijkwelseweg
September - December 2026Inrichting Dijkwelseweg 
 Werkzaamheden Evides
Juli 2025 - Juli 2026Vervangen watertransportleiding door Evides Dijkwelseweg

Contact

Heeft u vragen of tips? Of ziet u kansen voor de gemeente die we kunnen koppelen aan de uit te voeren werkzaamheden in uw buurt? Dan kunt u mailen naar Kapellewest@kapelle.nl of bellen met 14-0113.

Kaart met fase van  werkzaamheden Westzijde Kapelle