Buitenlands rijbewijs omruilen

Algemeen

Wilt u uw buitenlands rijbewijs omwisselen voor een Nederlands rijbewijs? Maak hiervoor een afspraak bij de gemeente.

Afspraak maken omwisselen buitenlands rijbewijs

Zo werkt omwisselen

Voorwaarden

Een buitenlands rijbewijs omwisselen kan alleen als u voldoet aan de voorwaarden.

  • U staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).
  • U heeft een geldig identiteits- of verblijfsdocument.
  • U heeft een geldig rijbewijs uit de EU/EVA of een land waarmee wij een overeenkomst hebben. Een rijbewijs vanuit de EU/EVA mag verlopen zijn.

Meenemen bij aanvragen

  • Geldig identiteitsbewijs of verblijfsvergunning
  • Buitenlands rijbewijs
  • Een oud Nederlands rijbewijs als u dat heeft.
  • 1 pasfoto die voldoet aan alle eisen
  • Een gezondheidsverklaring van het CBR als u een rijbewijs van buiten de EU/EVA heeft. Kijk op de website van de RDW of dit ook voor u geldt.

De baliemedewerkster stuurt uw aanvraag met bijbehorende documenten naar de RDW. U ontvangt een afhaalbewijs als uw rijbewijs klaar is. U moet het nieuwe rijbewijs binnen 3 maanden ophalen. 

Meenemen bij het ophalen

  • Uw afhaalbewijs
  • Een gelegaliseerde kopie van uw ingeleverde buitenlandsrijbewijs (als u dat heeft). 

U krijgt het rijbewijs niet terug. De RDW stuurt een buitenlandse rijbewijs altijd terug naar het land waar het rijbewijs is afgegeven. Dit moet volgens de wet.