Alcoholwet vergunning

Algemeen

Als u alcohol schenkt of verkoopt, heeft u een alcohol vergunning nodig van de gemeente. Voor het schenken van alcohol tijdens een evenement moet u een ontheffing bij de gemeente aanvragen.

Hoe werkt het?

U mag geen alcohol verkopen aan kinderen jonger dan 18 jaar. U kunt de vergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Uw personeelsleden zijn 16 jaar of ouder.
 • Alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar en moeten beschikken over voldoende kennis over en inzicht in sociale hygiëne om in aanmerking te kunnen komen voor een vergunning. Aantonen dat u over voldoende kennis en inzicht beschikt doet u door het behalen van een door Lcsh erkend diploma of certificaat én een registratie in het Register Sociale Hygiëne.
 • Alle leidinggevenden zijn van goed gedrag.
 • In uw zaak moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn. Deze leidinggevende staat ook vermeld op uw vergunning.

Verenigingen en stichtingen

Voor verenigingen en stichtingen die alcohol schenken gelden extra voorwaarden:

 • De uren waarop alcohol wordt geschonken en de leeftijdsgrens is op een goed zichtbare plek opgehangen.
 • Er zijn binnen de vereniging of stichting minstens twee leidinggevenden met een SVH Verklaring Sociale Hygiëne.
 • Wanneer er alcohol wordt geschonken is een van deze leidinggevenden aanwezig of een barmedewerker die de instructie 'Verantwoord alcoholgebruik' heeft gevolgd.
 • De huisregels rondom alcoholgebruik staan in het bestuursreglement.

Let op! Bij deze aanvraag past de gemeente de Wet Bibob toe. Lees hier verder voor meer informatie.

Wat moet ik meenemen?

 1. Een registratienummer van uw onderneming uit het handelsregister of verenigingen-/stichtingenregister van de Kamer van Koophandel.
 2. Een geldig legitimatiebewijs van alle op de vergunning genoemde personen.
 3. Gewaarmerkt bestuursreglement (dit geldt alleen voor verenigingen en stichtingen).
 4. Indien van toepassing de arbeidscontracten van de leidinggevenden.

De gemeente checkt uw registratie in het wettelijke Register Sociale Hygiëne van de Landelijke commissie sociale hygiëne.

Afhankelijk van het verzoek kunnen nog aanvullende stukken nodig zijn.

Contact

Gemeente Kapelle
T: 14 0113
E: gemeente@kapelle.nl