Afvalbeleid

Algemeen

De gemeente Kapelle zet in op duurzaamheid. Dat doen we onder andere door grondstoffen te hergebruiken en de hoeveelheid restafval verminderen.

Afval en grondstoffen

De vraag naar grondstoffen neemt toe, terwijl de voorraad afneemt. Door slimmer om te gaan met grondstoffen, kunnen mensen in de toekomst welvarend leven op een gezonde planeet, met een duurzame en sterke economie. De Rijksoverheid werkt daarom samen met het bedrijfsleven om de Nederlandse economie in 2050 volledig te laten draaien op herbruikbare grondstoffen. In deze circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. De gemeente Kapelle zet ook in op duurzaamheid. Dat doen we onder andere door grondstoffen te hergebruiken en het verminderen van de hoeveelheid restafval. Minder restafval betekent meer recycling en minder verlies van grondstoffen door verbranding. Daarom maken we in de gemeente Kapelle gebruik van Diftar. Een systeem waarbij het betekent dat wanneer u meer afval scheidt, u als inwoner minder betaalt.  

Wat is Diftar?

Diftar is een systeem waarbij meer afval scheiden betekent dat de grijze afvalcontainer minder snel vol is en dus minder vaak geleegd hoeft te worden. 

1 januari 2021 is er een variabel tarief toegevoegd. Dit betekent dat er een bedrag is dat telkens anders kan zijn. In dit geval ligt het aan uw ledigingen. Hoe meer ledigingen, hoe hoger het tarief. Wanneer u uw afval scheidt, worden de ledigingen minder en zal het variabele tarief ook lager worden. 

Meer informatie over tarieven

Hoe minder vaak u uw grijze afvalcontainer aan de weg zet, hoe minder afvalstoffenheffing u betaalt. Dit geldt ook voor het aantal aanbiedingen in de verzamelcontainer.

Iedere afvalcontainer heeft een chip en sticker waarmee wij het aantal ledigingen kunnen registreren. De huisvuilauto van de ZRD kan deze uitlezen. Als de chip en/of sticker ontbreekt of onleesbaar is geworden, wordt de afvalcontainer niet geleegd. De verzamelcontainers zijn voorzien van een paslezer, zodat ook dit restafval geregistreerd wordt.

Doelstelling gemeente Kapelle

Met de invoering van Diftar in 2016 had de gemeente Kapelle als doel gesteld: 100kg restafval per inwoner per jaar in 2020. Dit staat gelijk aan de landelijke doelstelling. Helaas hebben we deze doelstelling niet behaald. In 2021 willen we deze doelstelling binnen enkele jaren alsnog behalen. Dit kunnen we alleen als iedereen het afval zoveel mogelijk scheidt. Slechts 8% van het afval is echt restafval. Door uw GFT afval, plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartonsglastextiel en oud papier en karton in de daarvoor bestemde afvalcontainers te storten blijft maar weinig restafval meer over. Door afval beter te scheiden kunnen we waardevolle grondstoffen hergebruiken.

Meer informatie of een vraag?

Heeft u een vraag over Diftar? Dan kunt u contact opnemen met gemeente Kapelle via 14 0113. Als u een vraag heeft over de afvalstoffenheffing, dan kunt u terecht bij Sabewa.