Afvalstoffenheffing

Algemeen

Voor de verwerking en inzameling van huishoudelijk afval betaalt u een bijdrage. Ieder huishouden betaalt afvalstoffenheffing.

Wat moet ik doen?

Als u het niet eens bent met de aanslag, kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent.

Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

 

Wat kost het?

De tarieven voor heffingen en belastingen vindt u op de website van Sabewa Zeeland.

Naar Sabewa Zeeland

Gebruik van toegangspas

Gebruik ondergrondse verzamelcontainers met toegangspas.

De toegangspas is en blijft eigendom van de gemeente Kapelle. U krijgt deze toegangspas in bruikleen. Bij verhuizing moet de pas in de woning worden achtergelaten voor de nieuwe bewoners. Per huishouden, aangewezen op een ondergrondse container, verstrekt de gemeente één toegangspas. Voorwaarde is dat u afvalstoffenheffing betaalt. Als pashouder mag u uw pas niet uitlenen aan derden, alleen aan personen binnen het eigen huishouden. Indien wij u verdenken van misbruik van de pas, doen wij aangifte. De toegangspas mag niet doorboord of op een andere manier beschadigd worden.

Gebruiksaanwijzing toegangspas voor ondergrondse container

Om toegang te krijgen tot de ondergrondse containers houdt u de pas een aantal seconden voor het venster aan ofwel de linker- ofwel de rechterzijde van de inwerpzuil. De trommel wordt ontgrendeld en u kunt vervolgens de trommel handmatig openen. Plaats uw afval in de inwerpopening, zodanig dat het afval niet klem komt te zitten. Hierna kunt u de trommel handmatig sluiten en valt de afvalzak in de ondergrondse container.

Verlies, diefstal of beschadiging van de toegangspas

De toegangspas is voorzien van een chip. Het is belangrijk dat u zorgvuldig met de pas omgaat. Buigen van de pas kan de chip beschadigen waardoor de toegangspas niet meer werkt. Maak geen gaatje in de toegangspas; de pas zal dan niet meer functioneren.

Ga zorgvuldig om met uw toegangspas om misbruik door anderen te voorkomen. Meld verlies, diefstal of defect van uw toegangspas direct bij de Zeeuwse Reinigingsdienst ZRD, telefoonnummer 0115 - 478 100 of per e-mail info@zrd.nl.

Wanneer de ondergrondse container een storing heeft, kunt u dit tijdens werkdagen bij de gemeente Kapelle via 14 0113 of u kunt een e-mail sturen naar gemeente@kapelle.nl.

Zet het afval niet bij de container, hiermee riskeert u een boete.

Wij maken u erop attent dat u bij verlies of beschadiging van de toegangspas € 20,00 betaalt voor een nieuwe pas. Wanneer u verhuist en er in uw nieuwe woning geen pasje (meer) aanwezig is, kunt u de toegangspas gratis verkrijgen.

Contact

Sabewa (Samenwerking Belastingen en Waardebepaling) Zeeland is een samenwerkingsverband van de gemeenten Borsele, Hulst, Goes, Kapelle, Reimerswaal, Sluis, Terneuzen en Tholen en waterschap Scheldestromen. Sabewa Zeeland verzorgt de heffing en invordering van waterschapsbelastingen en gemeentelijke belastingen.

U ontvangt van Sabewa Zeeland een gecombineerd aanslagbiljet gemeentelijke heffingen waarop verschillende heffingen voorkomen zoals onroerendezaakbelastingen, rioolheffing, afvalstoffenheffing, forensenbelasting en hondenbelasting. Indien van toepassing treft u op het aanslagbiljet de WOZ-waarde aan, de zogenaamde WOZ-beschikking.

De bezwaar- en beroepschriften gericht tegen de belastingaanslagen en kwijtscheldingsverzoeken worden ook door Sabewa Zeeland behandeld.

Adres

Kennedylaan 1, 4538 AE TERNEUZEN

Postbus

Postbus 1155, 4530 GD TERNEUZEN

Telefoonnummer

088 - 999 58 09

Kijk voor meer informatie op www.sabewazeeland.nl.