Zorgtoeslag

Wat is het?

Een zorgverzekering is niet goedkoop. Daarom is er zorgtoeslag: een bijdrage van de overheid om de zorgverzekering betaalbaar te houden. Om zorgtoeslag te krijgen moet u in ieder geval een Nederlandse zorgverzekering hebben. Of u een zorgtoeslag krijgt, hangt af van uw situatie.

  • U mag niet te veel verdienen. In 2018 mag uw inkomen niet hoger zijn dan € 28.720 per jaar.  Hebt u een toeslagpartner? Samen mag uw inkomen niet hoger zijn dan € 35.996 per jaar.
  • Uw vermogen mag niet te hoog zijn. Op 1 januari 2018 mag u niet meer vermogen hebben dan € 113.415. Hebt u een toeslagpartner? Samen mag uw vermogen niet hoger zijn dan € 143.415.

Op de website van de belastingdienst kunt alle voorwaarden voor zorgtoeslag vinden.

Wat moet ik doen?

Als u een toeslag wilt krijgen, moet u deze zelf aanvragen bij de Belastingdienst via Mijn toeslagen. Hiervoor heeft u DigiD nodig. U kunt het aanvraagformulier ook aanvragen bij de belastingtelefoon.

Hoe lang duurt het?

U krijgt binnen 5 weken een brief in uw Berichtenbox op MijnOverheid. Daarin staat de hoogte van uw toeslag. Maar u hoeft daar niet op te wachten. In Mijn toeslagen kunt u sommige dingen nu al zien:

  • De hoogte van uw toeslag
  • De 1e betaaldag

Bent u het niet met de beslissing van de belastingdienst eens? Of wacht u al lang op een reactie van? Bel de belastingtelefoon.

Wilt u bezwaar maken?  Dan moet u dat doen binnen 6 weken na de datum van de beschikking. Lees op de website van de belastingdienst meer over het maken van bezwaar.

Aanvullende informatie

Verandert er iets in uw leven? Hebt u bijvoorbeeld een nieuwe baan en bent u meer gaan verdienen? Of bent u pas gaan samenwonen? Vaak heeft zo'n verandering gevolgen voor uw toeslag. Ook als u dit misschien niet verwacht. Bijvoorbeeld als er een aftrekpost voor de inkomstenbelasting vervalt. Wijzigingen in uw situatie moet u binnen 4 weken aan de belastingdienst doorgeven. Dit doet u met Mijn toeslagen

Wanneer u moeite heeft met het aanvragen van zorgtoeslag, dan kunt u contact opnemen met Cederhof Welzijn. Vrijwillige burgeradviseurs van de formulierenbrigade kunnen u verder helpen. Cederhof biedt ook een cursus Digisterker aan om u wegwijs te maken in de digitale wereld.

Naar Cederhof Welzijn