Zorgtoeslag

Algemeen

Om zorgtoeslag te krijgen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Uw inkomen mag bijvoorbeeld niet te hoog zijn. Ook uw vermogen (zoals spaargeld) mag niet te hoog zijn. Zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van uw Nederlandse zorgverzekering.

Collectieve zorgverzekering voor minima

Voor inwoners uit de gemeente Kapelle met een minimuminkomen is er een collectieve zorgverzekering bij CZ. De collectieve zorgverzekering voor minima bestaat uit een basisverzekering en een uitgebreide aanvullende verzekering inclusief tandartsverzekering. De verplichte eigen bijdrage voor Wmo wordt ook vergoed.

Voor meer informatie gaat u naar de website van GR de Bevelanden.

Naar www.grdebevelanden.nl