Zeldzame bijensoort en plant gevonden in Wemeldinge

Een ecoloog van Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) vond tijdens een inventarisatie op de Boulevard in Wemeldinge een zeldzame bijensoort en plant. Het gaat om de erg zeldzame Knautiabij en de plant Beemdkroon. Dit is de tweede groep Knautiabijen waarvan we weten dat ze in Zuidwest-Nederland leven.

Speciaal maaibeheer nodig

Knautiabijen halen hun voedsel uit de Beemdkroon. Zonder deze plant kan deze bijensoort echt niet overleven. Om deze bijen hier te houden, is speciaal maaibeheer nodig. In de gemeente passen wij ecologisch maaibeheer toe onder toezicht van een ecoloog. Dit doen we om de grasvegetatie aantrekkelijk te houden voor bloemen, bijen en nuttige insecten. Voor de Beemdkroon is het beste dat deze eerst uitbloeit, zodat deze zichzelf uitzaait. Daarom maaien we op deze locatie in Wemeldinge ook niet alles tijdens onze 1e maaironde. We maaien dan weer in het najaar.