Windparken

Momenteel trekken drie partijen (Zeeuwind, E-Connection en Windforce-11) gezamenlijk op bij de ontwikkeling van drie windparken in gemeente Kapelle, namelijk Windpark Willem-Annapolder, Windpark Kapelle-Schore en Windpark Landmanslust.

De huidige 12 windturbines worden vervangen door 8 grotere windturbines.

Deze wekken voldoende stroom op voor 24.000 tot 30.000 huishoudens. Dat is meer dan het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van alle huishoudens binnen de gemeente Kapelle, de kernen ‘s-Gravenpolder en Hansweert en de afnemende bedrijven Top-Onions en Coroos samen. De bouw van de 1e windturbines wordt naar verwachting gestart in de loop van 2023.

Wat merken omwonenden van de windparken?  

De nieuwe windturbines hebben een tiphoogte van 180m (dat is het hoogste puntje van een rotorblad, wanneer deze omhoog staat). Windturbines worden steeds groter, zodat ze tegen dezelfde kosten meer duurzame energie kunnen opwekken en er uiteindelijk geen subsidie meer nodig is.

Voor Windpark Willem-Annapolder geldt dat de 10 bestaande windturbines (tiphoogte 96m) worden teruggebracht naar 4 grotere windturbines (tiphoogte 180m). Deze turbines komen op zo’n 1.000 meter van s-Gravenpolder. Het effect op het uitzicht is voor iedereen anders. De ene bewoner zal het rustiger vinden, de ander kan zich er mogelijk meer aan storen.

De twee geplande windturbines van Windpark Landmanslust  komen op zo’n 1.200 m van Eversdijk en zo’n 1.000 m van de bebouwde kom van Biezelinge. In dit gebied staan nog geen windturbines. Voor beide parken geldt dat de windturbines onder bepaalde omstandigheden (windsnelheid, windrichting) zeer beperkt hoorbaar kunnen zijn, al worden windturbines steeds stiller. Qua slagschaduw vallen er nauwelijks effecten te verwachten.

Voor Windpark Kapelle-Schore geldt dat de hogere nieuwe turbines beter zichtbaar zullen zijn dan de twee huidige windturbines (tiphoogte 43,5m). De rode stippen zijn de locaties van de huidige windturbines. De exacte locaties van de windturbines van Windpark Kapelle-Schore kunnen pas bepaald worden als er meer duidelijk is rondom de dijkverzwaring. Daarom is dat gebied gearceerd. In alle gevallen houden de windparken zich aan de wettelijke regelingen bedoelt om hinder zoveel mogelijk te beperken. Mocht er onverhoopt overmatige hinder ontstaan, dan wordt er altijd gekeken naar een oplossing.     

 

Kaartje met daarop locatie windmolens

Bestemmingsplannen

Het bestemmingsplan en bijbehorende stukken kunt u ook vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u het tabblad “Plan bekijken ↔ Plannen zoeken”. Vul dan in het venster “Plannaam of- nummer” de volgende identificatiecode in:

NL.IMRO.0678.buitengebiedHZ005-VAST

NL.IMRO.0678.buitengebiedHZ006-VAST

Kies op de volgende pagina in de linker kolom het bestemmingsplan, daarna kunt u in de rechterkolom de regels inzien door de bestemming te selecteren.

Meer informatie

Meer informatie over de ontwikkeling van drie windparken in Gemeente Kapelle:

Meer informatie over Windpark Landmanstlust 
Meer informatie over Windpark Kapelle-Schore
Meer informatie over Windpark Willem-Annapolder

Windpark Willem-Annapolder