Wemeldinge Noord

Algemeen

In 2022 is het project Wemeldinge Noordzijde gerealiseerd. In de wijk van de Oosterscheldestraat, Snoodijkstraat, Stormezandeweg, Deltastraat, Walstraat en Zeestraat is de openbare ruimte opnieuw ingericht.

De gemeente ontving hiervoor een Europese subsidie vanuit het Interreg 2 Zee├źn programma Nature Smart Cities. Door deze subsidie werd het mogelijk om de openbare ruimte groen en waterbestendig in te richten.

Aanpassing grasbeton straatstenen

Na de aanleg van de open verhardingen in de rijbanen, zijn diverse klachten van bewoners binnengekomen over trillingen, geluidsoverlast en toegankelijkheid.
Naar aanleiding van deze klachten heeft de gemeente gesprekken gevoerd met de bewoners uit de wijk over deze verhardingen.
In overleg met de bewoners heeft de gemeente besloten om de open verhardingen in de rijbaan te vervangen voor andere bestrating.

Gebr. Moerland B.V. is in mei 2024 begonnen met het vervangen van de open bestrating. De werkzaamheden duren volgens planning tot december 2024.

Planning

Het project is opgedeeld in 4 fases die aansluitend achter elkaar worden uitgevoerd. De fases zijn verdeeld in werkvakken.
De werkzaamheden starten op 21 mei 2024 en bestaan uit het herbestraten van de rijbaan. De bestaande bestrating wordt vervangen door straatklinkers. De werkzaamheden duren tot eind oktober. 

In grote lijnen is de planning als volgt:

 • Week 21 t/m week 24 (21-05 t/m 14-06)
  Fase 1 werkvak 1 t/m 4: Vanaf Oosterscheldestraat 90 t/m Stormezandeweg incl. Deltastraat 2-10
 • Week 24 t/m week 29 (10-06 t/m 19-07)
  Fase 2 werkvak 5 t/m 7: Vanaf Walstraat 1 t/m Stormezandeweg incl. Deltastraat 1-15
 • Week 33 t/m  week 37 (12-08 t/m 13-09)
  Fase 3 werkvak 8 t/m 11: Vanaf Snoodijkestraat 2 t/m Stormezandeweg incl. Walstraat 11-27 en Zeestraat 1-13
 • Week 37 t/m week 42 (09-09 t/m 18-10)
  Fase 4 werkvak 12 t/m 14: Vanaf Oosterscheldestraat 40 t/m Stormezandeweg

Bereikbaarheid en veiligheid

De werkvlakken worden afgesloten om de werkzaamheden veilig uit te voeren. De woningen blijven te voet bereikbaar. Hiervoor worden voorzieningen getroffen. Huisvuilcontainers mogen buiten het werkvlak en de afzetting geplaats worden om geleegd te worden.

Vragen

Het project wordt uitgevoerd door Gebr. Moerland B.V. 
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de heer A. den Engelsman. Tijdens kantooruren is hij bereikbaar via 06-53970692 of mail naar info@moerlandbv.nl.

Voor vragen over de werkzaamheden kunt u ook terecht bij de heer K. Goedegebuure van Gemeente Kapelle, bereikbaar via 140113 of per email via k.goedegebuure@kapelle.nl 

Situatieschets

Situatie

Wat kunt u doen?

U kunt zelf ook kijken naar mogelijkheden in uw tuin, denk daarbij onder andere aan het verwijderen van verharding en opvangen van regenwater in een regenton.

Voor meer inspiratie en mogelijkheden kunt u eens kijken op https://www.zeelandverandertmee.nl/

Logo Interreg