Wegenplan

Algemeen

De gemeente Kapelle heeft een Wegenplan. In dit plan staat beschreven wat de gewenste functie is van de wegen en straten, waaronder de snelheidslimieten (bijv. 50 km/u of 30 km/u). Ook worden de geplande aanpassingen op specifieke locaties genoemd, bijvoorbeeld om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Het Wegenplan is tot stand gekomen met de actieve betrokkenheid van bewoners, bedrijven en instellingen uit de gemeente Kapelle. Er zijn verschillende momenten geweest waarop iedereen kon meedenken. Zo was er eind 2019 een digitale enquĂȘte waarin inbreng kon worden gegeven. Daarnaast zijn er bijeenkomsten georganiseerd met bewoners om tussenresultaten en toekomstige plannen te bespreken. Het plan is in april 2021 goedgekeurd door de gemeenteraad.

U kunt het Wegenplan hieronder bekijken en zo een goed beeld krijgen van de geplande ontwikkelingen voor de wegen en straten in de gemeente Kapelle.

Contact

Heeft u naar aanleiding hiervan vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met gemeente@kapelle.nl