Wat doet het Waterschap?

Op 15 maart kunt u stemmen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen. Maar wat doet het Waterschap?

15 maart mag u uw stem uitbrengen voor de nieuwe leden van de algemene vergadering van Waterschap Scheldestromen. De algemene vergadering is vergelijkbaar met de gemeenteraad. 

Het Waterschap zorg voor het waterbeheer in onze provincie. Het waterbeheer heeft invloed op hoe we wonen, werken en recreëren. Het Waterschap gaat er over of er genoeg water is voor bijvoorbeeld de natuur en landbouw, maar dat er ook niet te veel water is zodat de huizen en de straten droog blijven. Daarvoor regelen ze de waterpeilen en zorgen voor sterke dijken. Het Waterschap zorgt ervoor dat ons riool gezuiverd wordt zodat er schoon water in onze sloten, kanalen en rivieren te vinden is.

Waterschap Scheldestromen verkiezingen