Waarderingen: Koninklijke Onderscheiding, Kapels compliment en Erepenning

Overal in Kapelle zetten inwoners zich in voor anderen. Ze verrichten een heldendaad of zetten zich in voor een goed doel. Meestal doen ze dit op de achtergrond. En vinden ze dit zelf maar normaal. Maar deze mensen mogen we best eens in het zonnetje zetten! Kent u zo’n inwoner die dat verdient? Denk er dan eens aan om iemand aan te melden voor een Koninklijke Onderscheiding (lintje), een Kapels compliment of een erepenning.

Koninklijke onderscheiding (lintje)

De lintjesregen vindt jaarlijks plaats op de laatste werkdag voor Koningsdag. De meeste Koninklijke onderscheidingen reiken we dan uit. Maar u kunt ook een onderscheiding laten uitreiken tijdens een tussentijds moment. Bijvoorbeeld bij het afscheid van een vrijwilliger. Wilt u iemand voordragen voor de lintjesregen van volgend jaar? Zorg dan dat u er op tijd bij bent. De inleverdatum in onze gemeente is vóór 1 juli van dit jaar. Gaat het om een onderscheiding voor een tussentijdse moment? Stuur dan uw voorstel uiterlijk zes maanden vóór de gewenste datum.

 

Kapels compliment

Het Kapels compliment is een waardering voor iedere persoon die een bijzondere prestatie heeft geleverd of een heldendaad heeft verricht. En hiermee iets bijzonders heeft gedaan voor onze gemeente. De burgemeester beoordeelt namens het college of en wanneer we het uitreiken. Als het om een compliment voor een jongere tot 18 jaar gaat, dan beoordeelt de burgemeester samen met de kinderburgemeester. 

 

Erepenning

De erepenning kennen we alleen in 2 hele bijzondere gevallen toe, namelijk:

1.   Als we iemand willen bedanken en erkennen die iets heel erg goeds heeft gedaan voor onze gemeente of gemeenschap.

2.   Als we iemand willen eren die in onze gemeente woont of ooit gewoond heeft. En die door algemeen gewaardeerde, heel erg goede prestaties deze erepenning verdient. Deze prestaties kunnen op verschillende gebieden zijn.

 

Contactgegevens en meer informatie

Wilt u iemand voordragen voor een van deze waarderingen? Kijk dan op www.kapelle.nl/waarderingen  of de persoon voldoet aan de voorwaarden hiervoor. Heeft u vragen? Neem dan contact op met het bestuurssecretariaat. Bel met 14 0113 of mail naar bestuurssecretariaat@kapelle.nl.