Waar kan ik terecht voor...?

Opgroeien en opvoeden Zorg over mijn kind (Jeugdhulp)

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Kapelle

T 06 - 40 73 62 70
E cjg@kapelle.nl

Telefonisch bereikbaar: maandag t/m woensdag en vrijdag van 09.00 uur tot 11.30 uur. U kunt het telefoonnummer ook gebruiken voor WhatsApp.

Informatie en advies over allerlei zorg en ondersteuning

Buurtteam Kapelle

Zijn er problemen dan helpt het Buurtteam u de weg te vinden in het woud van hulpverlenende organisaties en zorgt dat deze organisaties samenwerken in plaats van langs elkaar heen.

Wij zijn telefonisch bereikbaar via 0113 - 33 33 60 en per mail via buurtteam@kapelle.nl. U kunt hier terecht met uw vragen of om een afspraak te maken.

Meer informatie buurtteam

Werk, inkomen en schulden, Hulp bij het zelfstandig thuis wonen (Wmo), bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, de regiotaxi en begeleiding

Afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) van GR de Bevelanden

M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes

T 0113 - 23 91 00
wiz@grdebevelanden.nl
Telefonisch bereikbaar:

maandag t/m donderdag van 08.30 uur tot 17.00 uur

vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur.

Mantelzorgondersteuning, Vrijwilligerswerk en vrijwillige hulp, Activiteiten in de buurt

Cederhof Welzijn

Locatie Bruëlisstraat 107 in Kapelle: inloop maandag t/m donderdag van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Locatie Dorpshuis De Wemel dorpsplein 1 in Wemeldinge: inloop woensdag van 14.30 tot 16.30 uur.

T 0113 - 34 34 74 (heel de week telefonisch bereikbaar)
info@cederhof.eu

Heeft u wensen en belangen op het gebied van zorg- en ondersteuning?

BAR Kapelle

De leden van de Burger Advies Raad van de gemeente Kapelle adviseren de gemeente over zorg en ondersteuning. Kijk voor meer informatie en de brochure op de pagina over de BAR