Vragen over seksuele diversiteit en LHBTI+?

In de gemeente Kapelle willen we dat iedereen zichzelf kan en mag zijn. Wij koesteren diversiteit; iedereen is uniek en al die unieke personen maken de gemeente Kapelle tot wat zij is.

De gemeente Kapelle heeft twee regenboogambassadeurs aangesteld. De ambassadeurs zetten zich op vrijwillige basis in om de gemeente Kapelle LHBTI-vriendelijker te maken.

De gemeente Kapelle heeft in 2020 het plan ‘Iedereen telt! Jezelf zijn in de gemeente Kapelle’ vastgesteld. Eén van de acties uit dit plan was het aanstellen van ambassadeurs die meewerken aan de acceptatie van (seksuele/gender) diversiteit. Het doel: iedereen kan en mag zichzelf zijn.

De afkorting LHBTI staat voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen. De regenboogambassadeurs zijn de verbinder tussen de gemeente en de samenleving. Zij adviseren de gemeente en signaleren wat er leeft in de samenleving. Inwoners met vragen kunnen bij hen terecht door een e-mail te sturen aan regenboogambassadeur@kapelle.nl.

Op de website www.iedereenisanders.nl kunnen jongeren en hun ouders terecht voor informatie.

Op de sociale kaart van LHBT Netwerk Zeeland vindt u informatie over Zeeuwse (belangen)organisaties.

Een melding maken van discriminatie of geweld? Neem contact op met Roze in Blauw (Politie) of ga naar Landelijk punt discriminatiezaken 

Foto: Marjolein Annegarn

Foto jongeman met regenboogparaplu