Vragen of klachten over afvalinzameling

ZRD

Heeft u een klacht over het legen van afvalcontainers of het ophalen van afval? Of heeft u een kapotte afvalcontainer? Neem dan contact op met de ZRD.

Naar de ZRD