Volmacht

Kunt u niet stemmen omdat u bijvoorbeeld ziek bent of op vakantie in het buitenland? Dan kunt u iemand anders vragen om voor u te stemmen. Dit heet iemand machtigen.

Hoe werkt het?

U mag zelf kiezen wie u machtigt. De persoon die voor u stemt (de gemachtigde) moet:

• kiesgerechtigd zijn;
• in dezelfde gemeente als u wonen. Als de persoon die voor u stemt (de
gemachtigde) niet in uw gemeente woont dan kunt u een
machtigingsformulier invullen.
• uw stem tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen. 

Iemand machtigen kan op 2 manieren, via een schriftelijke volmacht of door de stempas in te vullen en samen met een (kopie of foto) van het legitimatiebewijs mee te geven.

Schriftelijke volmacht aanvragen

Het schriftelijk volmacht bewijs waarmee kan worden gestemd, wordt opgestuurd aan degene die voor u stemt. U ontvangt zelf ook een bericht.

Bij de aanvraag voor de schriftelijke volmacht zijn uw gegevens gecontroleerd. Daarom hoeft de persoon die voor u stemt geen kopie van uw identiteitsdocument te laten zien.

Een schriftelijke volmacht aanvragen kan tot en met maandag 3 juni 2024.

Naar digitaal formulier schriftelijke volmacht aanvragen

Volmacht via de achterkant van de stempas

U kunt iemand ook eenvoudig machtigen door de achterkant van uw stempas in te vullen. De stempas ontvangt u uiterlijk 23 mei 2024.

De persoon die namens u stemt:

  • neemt uw ingevulde stempas mee naar het stembureau;
  • neemt een kopie of een duidelijke digitale foto van uw identiteitsbewijs mee;
  • moet zélf ook op dat moment voor dezelfde verkiezing stemmen.

Zet allebei uw handtekening op de stempas. Anders is de volmacht niet geldig.