Verplichte verbetering woning

Algemeen

Alle bouwwerken moeten voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit.

Verplichting

Voldoet uw bouwwerk niet meer aan de eisen van het Bouwbesluit? Dan kan de gemeente u als eigenaar verplichten dit te verbeteren. U krijgt hiervan bericht van de gemeente in de vorm van een aanschrijving. In deze aanschrijving staat onder andere binnen welke termijn u dit moet doen en wat de gevolgen voor u zijn als u niet meewerkt.

Waar gaan die eisen over?

  • veiligheid
  • gezondheid
  • bruikbaarheid
  • energiezuinigheid en milieu
  • installaties
  • brandveiligheid (brandveilig bouwen én brandveilig gebruik)
  • bouw- en sloopwerkzaamheden
  • bouw- en sloopafval