Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Algemeen

Voor sommige beroepen hebt u een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig. Bijvoorbeeld als u gaat werken in het onderwijs, de kinderopvang of als taxichauffeur. Ook voor een visum of emigratie kan een VOG nodig zijn. Bekijk hier hoe u de verklaring kunt aanvragen.

Wat is een VOG precies? Waar wordt naar gekeken tijdens de beoordeling? En wie of wat bepaalt of je wel of geen VOG krijgt? Mensen schatten hun kansen op een VOG vaak laag in. Sommigen zien zelfs helemaal af van de aanvraag, uit angst voor afwijzing. Onterecht, want maar een klein deel van alle VOG-aanvragen wordt geweigerd. Om misverstanden over de VOG weg te nemen ontwikkelde Justis de VOG-check. https://vogcheck.justis.nl/

Aanvragen

U kunt de verklaring digitaal aanvragen. U heeft hierbij uw DigiD nodig.

Aanvraag Verklaring Omtrent Gedrag

U kunt ook langskomen op het gemeentehuis. U maakt hiervoor een afspraak.

Afspraak maken Verklaring Omtrent Gedrag 

Hoe werkt het?

Voor een (nieuwe) baan is vaak een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig. In sommige branches, bijvoorbeeld de kinderopvang, is dit zelfs wettelijk verplicht. Justis handelt de VOG-aanvragen af en is de enige instantie in Nederland die de VOG afgeeft.

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat uw (justitiële) verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Bij de beoordeling van een VOG-aanvraag kijkt Justis of u strafbare feiten op uw naam heeft staan die een risico vormen voor de functie of het doel waarvoor u de VOG aanvraagt. Sommige strafbare feiten vormen een bezwaar voor de ene baan of stage, maar voor de andere niet. Een snelheidsovertreding kan bijvoorbeeld van belang zijn als een aanvrager taxichauffeur wil worden, maar niet voor de functie van baliemedewerker bij een bank. Heeft u geen strafblad, of heeft u geen strafbare feiten gepleegd die relevant zijn voor het doel van de aanvraag? Dan krijgt u een VOG.

Wat moet ik doen?

1. Uw werkgever of organisatie geeft aan hoe u de VOG aanvraagt

Er zijn verschillende manieren om een VOG aan te vragen. De werkgever of organisatie die de VOG van u nodig heeft, geeft aan hoe u de aanvraag kunt indienen: digitaal of schriftelijk. Overleg met uw werkgever als u de aanvraag op een andere manier wil indienen dan hij of zij heeft voorgesteld.

Bent u vrijwilliger? Dan kunt u in sommige gevallen een gratis VOG aanvragen. Uw vrijwilligersorganisatie kan u hier meer over vertellen.

Digitaal aanvragen
Gaat u de VOG digitaal aanvragen? Dan zet uw werkgever de eerste stap: hij/zij zet de VOG aanvraag online voor u klaar. U krijgt vervolgens een e-mail van screeningsautoriteit Justis met daarin een aanvraagcode. Met deze code kunt u online inloggen, uw aanvraaggegevens controleren en de aanvraag betalen. Om uw aanvraag succesvol af te ronden heeft u DigiD, iDEAL en een geldig e-mailadres nodig. De kosten voor een digitale VOG aanvraag via Justis bedragen €33,85.

Schriftelijk aanvragen
Geeft uw werkgever (of u) de voorkeur aan schriftelijk aanvragen? Dan moet de aanvraag op papier worden ingediend bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Het aanvraagformulier dat u hiervoor nodig heeft krijgt u van de organisatie die de VOG van u vraagt. Kijk voor meer informatie op de pagina over de schriftelijke aanvraag via de gemeente. De kosten voor een schriftelijke aanvraag via de gemeente bedragen €41,35.

Voorkom extra kosten
Op internet zijn commerciële partijen actief die voor u een VOG-aanvraag kunnen klaarzetten. Deze bedrijven zijn géén onderdeel of partner van Justis. Laat u uw VOG-aanvraag klaarzetten door zo’n bedrijf? Dan betaalt u eerst (verwerkings-)kosten aan dat bedrijf die tot tientallen euro´s kunnen oplopen. Vervolgens betaalt u € 33,85 aan Justis voor de behandeling van uw VOG-aanvraag.

VOG-aanvragen die via commerciële partijen worden ingediend komen ook bij Justis terecht. Zij worden op dezelfde manier en in hetzelfde tempo behandeld als alle andere VOG-aanvragen. Screeningsautoriteit Justis is als enige bevoegd om VOG-aanvragen te beoordelen en VOG’s af te geven.

3. Binnen 1 tot 4 weken ontvangt u bericht van Justis

Heeft u geen strafblad? Dan krijgt u altijd een VOG. Heeft u wel een strafblad? Bekijk de informatie over de beoordeling van de VOG-aanvraag.

U ontvangt de VOG altijd per post op het woonadres dat u in de aanvraag opgeeft. Ook als u de aanvraag online heeft gedaan, krijgt u de VOG via de post. Bij een digitale aanvraag gaat de VOG naar het adres waarop u ingeschreven staat in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP). Justis stuurt de VOG naar u persoonlijk en niet naar uw werkgever of organisatie.

Wat moet ik meenemen?

Wanneer u de VOG aanvraagt via de gemeente:

 • Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
 • Alle documenten die u moet bijvoegen volgens het aanvraagformulier
 • Geldig identiteitsbewijs

Iemand anders machtigen

Als u iemand anders de VOG voor u aanvraagt bij de gemeente, dan neemt die persoon het volgende mee:

 • Ingevuld aanvraagformulier met alle gevraagde documenten
 • Machtigingsbrief
 • Kopie van uw identiteitsbewijs
 • Zijn of haar eigen identiteitsbewijs

Wat kost het?

Een Verklaring omtrent gedrag kost € 41,35.

Aanvullende informatie

Met een Verklaring omtrent gedrag voor rechtspersonen kunt u de integriteit van uw instelling aantonen aan partners, bedrijven en overheden. Om een aanvraag te kunnen doen moet u vertegenwoordiger zijn van:

 • een be­slo­ten ven­noot­schap (BV)
 • een ver­e­ni­ging
 • een ven­noot­schap on­der fir­ma (v.o.f.)
 • een maat­schap

Aanvragen

Een VOG voor rechtspersonen moet u schriftelijk aanvragen bij Dienst Justis. Kijk hiervoor op justis.nl/vog.

Zzp’er?

Bent u zelfstandige zonder personeel (zzp'er), dan is de VOG voor rechtspersonen niet voor u bestemd. U moet een VOG voor natuurlijke personen aanvragen. Lees verder bij Dit hebt u nodig.

Contact

Gemeente Kapelle
T: 14 0113
E: burgerzaken@kapelle.nl