Verhuizen naar Nederland

Algemeen

Komt u vanuit het buitenland en blijft u het komende half jaar minimaal 4 maanden in Nederland? Dan moet u zich binnen 5 dagen na aankomst laten inschrijven in de basisregistratie personen (BRP)

Inschrijven

Inschrijven kan alleen op afspraak. Doe dit binnen 5 dagen nadat u in Nederland bent aangekomen. Partner en kinderen moeten meekomen als zij ook naar Nederland zijn gekomen. 

Het beste kunt u een e-mail sturen naar burgerzaken@kapelle.nl.  U kunt ook bellen naar 14 0113 of vanuit het buitenland naar +31 113 - 33 31 10. Bij uw aangifte van hervestiging moet u buitenlandse documenten laten zien, zoals een geboorteakte, huwelijksakte of echtscheidingsakte (als deze nog niet eerder in Nederland zijn overgelegd). Alle meeverhuizende personen (ongeacht de leeftijd) moeten meekomen naar de afspraak.

Afspraak maken

Nadat de gemeente uw inschrijving heeft verwerkt (dit kan tot vier weken duren), ontvangt u een bevestiging van de inschrijving en uw Burgerservicenummer (BSN) per post.

Korter dan 4 maanden

Blijft u het komende halfjaar korter dan 4 maanden in Nederland, dan moet u waarschijnlijk worden ingeschreven in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI).

Voorwaarden

Om u in te schrijven in Nederland vanuit het buitenland moet u aan onderstaande voorwaarden voldoen:

 • U hebt een adres in Kapelle en blijft binnen een periode van een half jaar minimaal 4 maanden in Nederland.
 • Nationaliteit:
  • U hebt de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie (EU) of Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland of,
  • U hebt een andere nationaliteit en bent in het bezit van een verblijfsvergunning of u hebt deze reeds aangevraagd. De verblijfsvergunning of het bewijs dat deze is aangevraagd (sticker of brief IND) moet u meenemen.
  • U hebt een geldige verblijfsvergunning.
  • U mag de beslissing op uw aanvraag voor een verblijfsvergunning in Nederland afwachten.


Hebt u eerder ingeschreven gestaan in Nederland?

Als u eerder ingeschreven hebt gestaan in Nederland, dan hebt u een Burgerservicenummer (BSN), voorheen bekend als sofinummer. Dit nummer blijft uw hele leven bij u. U kunt zich met dit nummer opnieuw laten inschrijven in de gemeente waar u woont. Hiervoor moet u persoonlijk langskomen met een geldig legitimatiebewijs.

Is er tijdens uw uitschrijving in Nederlands iets gewijzigd in bijvoorbeeld uw burgerlijke staat, nationaliteit of hebt u een kindje gekregen? Dan is het verplicht dat u hiervan akten inlevert, zodat dit op uw persoonslijst kan worden geregistreerd.

Wat moet u meenemen?

Wat moet ik meenemen?

 • Uw geldige identiteitsbewijs.
 • Een reisdocument of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt.
 • Documenten die bewijzen dat u hier woont. Bijvoorbeeld een huurcontract, eigendomsbewijs of schriftelijke verklaring van de hoofdbewoner van het adres.
 • OfficiĆ«le documenten uit uw tijd in het buitenland. Bijvoorbeeld een geboorteakte, huwelijksakte, erkenningsakte of echtscheidingsakte. Let op: als deze documenten niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans zijn, moeten ze eerst vertaald en gelegaliseerd worden. Doe dit voordat u naar Nederland komt. 
 • Als u bij iemand gaat inwonen of u gaat samenwonen, hebt u schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner van dat adres nodig.
 • Als u vanuit Aruba, Bonaire, CuraƧao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten naar Nederland komt, hebt u een bewijs van uitschrijving nodig.
 • Indien van toepassing: uw geldige verblijfsvergunning of bewijs dat deze is aangevraagd.