Verhuizen

Verhuizing doorgeven

Als u binnen of naar de gemeente Kapelle verhuist, kunt u dit doorgeven via het onderstaande formulier.

Direct doorgeven

 • Verhuist u van de gemeente Kapelle naar een andere gemeente. Geef dat door bij de gemeente waar u naartoe verhuist.
 • Dit kan vanaf 1 maand voor de verhuizing tot uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent.

U kunt uw verhuizing ook persoonlijk bij de gemeente doorgeven. U maakt hiervoor een afspraak.

Afspraak maken verhuizing 

Als u te laat bent met het doorgeven, kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, uw parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering.

Verhuizen naar het buitenland

Als u vanuit de gemeente naar het buitenland verhuist, moet u dit uiterlijk 5 dagen vóór uw vertrek doorgeven aan de gemeente. U doet dan aangifte van emigratie. Voor emigratie gelden andere regels. Bij Emigratie doorgeven staat vermeld wat u moet doen.

Hoe werkt het?

De volgende personen zijn verplicht de verhuizing door te geven:

 • Iedereen die 16 jaar of ouder is.
 • Is iemand jonger dan 16? Dan doen ouders, verzorgers of de voogd aangifte.
 • Staat iemand onder curatele? Dan doet de curator aangifte.

De volgende personen mogen aangifte doen voor een ander:

 • Een meerderjarig kind voor ouders (alleen als kind en ouders samen van het ene naar het andere adres verhuizen).
 • Ouders voor een meerderjarig kind (alleen als ouders en kind samen van het ene naar het andere adres verhuizen).
 • Echtgenoten en geregistreerde partners voor elkaar (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen).
 • Elke meerderjarige die hiervoor schriftelijk is gemachtigd door de aanvrager.
 • Het hoofd van een instelling voor gezondheidszorg voor een persoon die in die instelling verblijft (onder bepaalde voorwaarden).

Gaat u bij iemand inwonen? U hebt dan toestemming nodig van de hoofdbewoner.

Wat moet ik doen?

U hoeft uw verhuizing alleen door te geven aan uw nieuwe woongemeente. U wordt automatisch uitgeschreven op uw vorige adres. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u bent verhuisd. U kunt de verhuizing ook eerder doorgeven. Dit kan tot maximaal 4 weken voor de datum van verhuizing. 

Wat moet ik meenemen?

Digitaal doorgeven

 • Uw DigiD inlogcode
 • Eventueel een bewijs van uw nieuwe adres, zoals een koopcontract of huurcontract

Persoonlijk doorgeven

 • Uw geldige identiteitsbewijs
 • Eventueel een bewijs van uw nieuwe adres, zoals een koopcontract of huurcontract

Briefadres of inwoning
Een briefadres is een adres waarop u tijdelijk uw post kunt ontvangen als u geen woonadres heeft. Neemt u een briefadres of gaat u bij iemand inwonen, dan heeft u het volgende nodig:

 • Kopie van uw geldige identiteitsbewijs;
 • Formulier: toestemming briefadres (dit kunt u ophalen bij de balie Burgerzaken Kapelle);
 • Toestemming van de hoofdbewoner waarin staat dat deze ervoor zorgt dat u uw post krijgt;
 • Kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner.

Hoe lang duurt het?

De gemeente past binnen 5 werkdagen uw adresgegevens aan.

Aanvullende informatie

Gaat u bij iemand inwonen? Lever dan ook de volgende documenten bij de gemeente in:

 • Kopie van uw geldige identiteitsbewijs
 • Schriftelijke verklaring van de hoofdbewoner
 • Kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner

Contact

Gemeente Kapelle
T: 14 0113
E: burgerzaken@kapelle.nl